Aktualności- archiwa kategorii

Autor: 11 lip 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     

12.07.2020 – XV Niedziela zwykła

 

 1. Witamy turystów i gości w naszej parafii. Niech Pan Bóg błogosławi w wypoczynku. Msze św. w niedziele w Miszkowicach o 9.00 i 12.00, a w Opawie o 10.30.
 2. Dziękujemy Harcerkom za ubogacenie życia naszej parafii i za przykład pobożności i patriotyzmu.
 3. W lipcu i w sierpniu kancelaria parafialna czynna tylko w soboty od godz. 19.00 do 20.00.
 4. Dziękuję pani Mariannie Nowotnej za troskę o klomby kwiatów przed kościołem.
 5. Dziękuję za sprzątanie kościoła, za ofiary i kwiaty następującym osobom: Błoński Sławomir, Błońska Lucyna, Szymczak Piotr, Marzec Anna, Król Halina, Mrówka Paulina, Mrówka Tomasz,  Parzych Anna, Wojnicz Maria, Wójcik Agnieszka, Flis Krzysztof. Zapraszam do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Miszkowic z nr od 114 do 124.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: Irena Plizga, Łukasz, Marzena, Barbara i Zenon Król. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne trzy rodziny z Opawy.

 

ZAPOWIEDZI     PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić:

1). Izabela Mordarska, zam. w Miszkowicach i Kamil Pacuła, zam. w Jaczkowie – zapowiedź II.

Kto by wiedział o jakichś przeszkodach, powinien to niezwłocznie zgłosić księdzu Proboszczowi.

Niech Pan Bóg błogosławi w przygotowaniu do Małżeństwa i na nowej drodze życia. 

 

   INTENCJE     MSZALNE

 

12.07.2020 – XV Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  + Jan Leśniak – imieninowa – od żony z dziećmi

Opawa           10.30 –  ++ Janina i Piotr Król, Maria i Władysław Góral, Edward Dumana, Jadwiga

Kiecka              i o zdrowie dla szwagra Marka

Miszkowice  12.00 – + Janusz Popławski – urodzinowa

 

15.07 – środa                       18.00 – Miszkowice: + Teresa Grus – od bliskich znajomych

16.07 – czwartek      16.30 – Opawa: intencja wolna

18.00 – Miszkowice: + Filipowicz Franciszek – 2 r.śm. – od rodziny

17.07 – piątek           18.00 – Miszkowice: ++ Marcin Król (r.śm.) i Anna Król

18.07 – sobota         16.30 – Opawa: intencja wolna

 

19.07.2020 – XVI Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  ++ Stefan i Felicyta Majerscy – r. śm.

Opawa           10.30 – 50 rocznica urodzin Elżbiety i Wiesław Król   oraz 50 r. śm. dziadka +Marcina

Miszkowice  12.00 – + Karol Chochorowski – z racji urodzin – od dziadków

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 4 lip 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     

05.07.2020 – XIV Niedziela zwykła

 

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 2. Informacja o zaawansowaniu prac przy renowacji ołtarza głównego w Miszkowicach.
 3. Kandydatów do Bierzmowania, którzy nie mają katechizmu bierzmowanych zapraszam do zakrystii.
 4. Dziękuję panu Wiesławowi Królowi za wykoszenie trawy wokół kościoła.
 5. Proszę, by przy uroczystościach tego samego dnia odbierać z zakrystii swoje tace, podstawki, talerze i inne rzeczy, ponieważ plebania nie może już tego pomieścić. A trafiają tam po paru tygodniach oczekiwania w kościele na właścicieli.
 6. W lipcu i w sierpniu kancelaria parafialna czynna tylko w soboty od godz. 19.00 do 20.00.
 7. W tym tygodniu nie było nikogo do sprzątania kościoła. Zapraszam do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Miszkowic z nr od 98 do 111.
 8. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty rodzinom: …………… Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne trzy rodziny z Opawy.

ZAPOWIEDZI     PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić:

1). Karolina Trzaska, zam. w Jarkowicach i Tomasz Jurczak, zam. w Lubawce – zapowiedź II.

2). Izabela Mordarska, zam. w Miszkowicach i Kamil Pacuła, zam. w Jaczkowie – zapowiedź I.

Kto by wiedział o jakichś przeszkodach, powinien to niezwłocznie zgłosić księdzu Proboszczowi.

Niech Pan Bóg błogosławi w przygotowaniu do Małżeństwa i na nowej drodze życia. 

   INTENCJE     MSZALNE

05.07.2020 – XIV Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  + siostra Ala Baczyńska – 6 r.śm.

Opawa          10.30 –

1.) + Henryka Ostowska – od córki z rodziną

2). ++ Sikora Michalina i Stanisław – od dzieci

3). ++ Krzysztof i Stanisław

4). ++ Piotr Hajduk, Jan i Władysława – imieninowa

5). ++ Pustułka: Jan, Józef, Katarzyna, Teresa, Malisz: Edward, Kazimierz, Piotr i Bronisława

6). + Król Józef – 12 r. śm. – od żony i córki

7). ++ Stanisław i Stanisława Kociołek i syn Marek

8). ++ Tobiasz: Emilia, Władysław, Józef, Wincenty, Sałajczyk Irena

9). ++ z rodzin: Cycoń, Zych, Zbiejczyk, Fedoruk – od rodziny

10). ++ Zdzisław Wąsowicz i Przodkowie, Małgorzata Domitrz, Magdalena Janas

11). O żywą wiarę w rodzinie.

12). Dz.- bł. do Matki Bożej Pompejańskiej.

Miszkowice  12.00 – ++ Władysław Niemiec i Władysław Popławski – imieninowa

06.07 – poniedz.      18.00 – Miszkowice: urodzinowa dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże bł.

07.07 – wtorek          18.00 – Miszkowice: dziękczynna za pomyślny wynik badań i o Boże błogosł.

08.07 – środa                       18.00 – Miszkowice: + Teresa Grus – od Marcina Rogasa

09.07 – czwartek      18.00 – Miszkowice: + Teresa Trzpis – od sąsiadów i znajomych z Jarkowic

10.07 – piątek           18.00 – Miszkowice: int. wolna

11.07 – sobota

16.30 – Opawa: int. wolna

18.00 – Miszkowice: w int. ++ polecanych w wypominkach (17.30 – Różaniec)

12.07.2020 – XV Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  + Jan Leśniak – imieninowa – od żony z dziećmi

Opawa           10.30 –  ++ Janina i Piotr Król, Maria i Władysław Góral, Edward Dumana, Jadwiga Kiecka

                                            i o zdrowie dla szwagra Marka

Miszkowice  12.00 – + Janusz Popławski – urodzinowa

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 3 lip 2020

Uwaga! We wpisie z 29 maja został powielony błąd z mediów. A oto prawidłowe informacje:

Maseczki lub odległość 2 m dotyczy tylko terenów otwartych, np. pod kościołem na placu.

Natomiast w kościele maseczki są obowiązkowe według rozporządzenia Rady Ministrów, a odległości między ludźmi dowolne. Limit osób w kościołach jest nieograniczony.

Poniżej cytuję fragmenty ustawy dotyczące maseczek, ponieważ pojawiają się zapytania także o odpowiedzialność moralną – komentarz na końcu.

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 29 maja 2020 r., Dz. U. poz. 964 (fragmenty):

§18.

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przy-łbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40ust.1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568 i695), ust i nosa:

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności pu-blicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obowiązku określonego w ust. 1  nie stosuje się w przypadku:

1)pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jed-nym dzieckiem, októrym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2)dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3)osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby ma-jącej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

Komentarz:

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby respektować prawa państwa, czy narodu do którego należymy, czy na którego terenie się znajdujemy, jeśli nie są one sprzeczne z prawem Bożym (przykazaniami) lub prawem naturalnym.

Ponieważ ustawodawca zwolnił z noszenia maseczki osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia i nie jest wymagane okazanie zaświadczenia – 3) -, dlatego nie możemy w kościele wymagać lecz jedynie zachęcać do noszenia maseczek.

W odpowiedzi na pytanie: kiedy w tych wypadkach można mówić o grzechu?

Kwalifikacja moralna:

– jeżeli ktoś nie nosi maseczki z powodu stanu zdrowia, to nie nie ma grzechu,

– kto ma pewność, że nie naraża innych na niebezpieczeństwo, ten nie ma grzechu,

– jeżeli ktoś nie przestrzega obostrzeń, np. nie nosi maseczki a mógłby, i jest przekonany że przez to naraża innych na niebezpieczeństwo, wtedy ma grzech,

– jeżeli, ktoś prześladuje, szykanuje lub jest niegrzeczny wobec osób nie noszących maseczki, ten ma grzech. Grzech jest też wtedy, gdy źle myślimy o osobach noszących lub nie noszących maseczki.

I jeszcze odpowiedź na drugie pytanie:

Zostaje zniesiona ogólna dyspensa od udziału we Mszy św. niedzielnej. Pozostaje jeszcze w mocy dyspensa dotycząca osób chorych, starszych lub tych, którzy boją się zarażenia

– czyli jeżeli ktoś nie przychodzi na Mszę świętą z obawy przed zarażeniem, to nie ma grzechu, ale powinien uczestniczyć w niej przez transmisję w mediach.

To na razie tyle. Oczywiście z kwalifikacji moralnej należałoby jeszcze zrobić długi wykład, ale w zarysie ogólnie tyle powinno wystarczyć

Pozdrawiam. Szczęść Boże!

ks. Wiesław Florczuk. Proboszcz.

 

======================================================

Autor: 27 cze 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     

28.06.2020 – XIII Niedziela zwykła

 

 1. W poniedziałek Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w piątek święto św. Tomasza Apostoła.
 2. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych od godz. 9.00.
 3. Przypominam dzieciom komunijnym o rozpoczęciu w tym tygodniu 9 pierwszych piątków.
 4. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca.
 5. W lipcu i w sierpniu kancelaria parafialna czynna tylko w soboty od godz. 19.00 do 20.00.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła, za ofiary i kwiaty rodzicom i rodzinom dzieci rocznicowych: Mrówka, Khaja i Wójtowicz. Zapraszam do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Miszkowic z nr od 86 do 98.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty rodzinom: Janiszewski, Olszak, Nosowicz, Król . Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne trzy rodziny z Opawy.

ZAPOWIEDZI     PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić:

1). Agnieszka Zawadzka, zam. w Miszkowicach i Mateusz Dziedzic, zam. w Miszkowicach, poprzednio w Cieplicach – zapowiedź II

2). Dominika Jamro z domu Bijak, zam. w Opawie i Michał Jamro, zam. w Opawie –zapowiedź II

3). Karolina Trzaska, zam. w Jarkowicach i Tomasz Jurczak, zam. w Lubawce – zapowiedź I.

Kto by wiedział o jakichś przeszkodach, powinien to niezwłocznie zgłosić księdzu Proboszczowi.

Niech Pan Bóg błogosławi w przygotowaniu do Małżeństwa i na nowej drodze życia.

 

   INTENCJE     MSZALNE

28.06.2020 – XIII Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  ++ Król Piotr i Emilia z racji imienin

Opawa          10.30 –  ++ Stefania i Antoni Najdycz oraz o szczęśliwy powrót do zdrowia dla Marka

Miszkowice  12.00 – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

29.06 – poniedziałek

Uroczystość  św. Apostołów Piotra i Pawła

18.00 – Miszkowice: +Celina Pakiet – w 2 miesiące po śmierci – od chrześniaczki

 

01.07 – środa      

18.00 – Miszkowice: + Mieczysław Wojnicz – od zakładu pogrzeb. EMPATIA

02.07 – czwartek 

16.30 – Opawa: w intencji powołań

18.00 – Miszkowice: + Grus Teresa

03.07 – piątek

16.30 – Opawa: int. wolna

18.00 – Miszkowice: + Maria Gryzik – 1 r.śm. – od córki z rodziną

04.07 – sobota

16.30 – Opawa:  w int. zmarłych polecanych w wypominkach (16.00 Różaniec)

18.00 – Miszkowice: + Mieczysław Wojnicz miesiąc po śmierci – od ucz. pogrzebu

05.07.2020 – XIV Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  + siostra Ala Baczyńska – 6 r.śm.

Opawa          10.30 –

1.) + Henryka Ostowska

2). ++ Sikora Michalina i Stanisław – od dzieci

3). ++ Krzysztof i Stanisław

4). ++ Piotr Hajduk, Jan i Władysława – imieninowa

5). ++ Pustułka: Jan, Józef, Katarzyna, Teresa, Malisz: Edward, Kazimierz, Piotr i Bronisława

6). + Król Józef – 12 r. śm. – od żony i córki

7). ++ Stanisław i Stanisława Kociołek i syn Marek

8). ++ Tobiasz: Emilia, Władysław, Józef, Wincenty, Sałajczyk Irena

9). ++ z rodzin: Cycoń, Zych, Zbiejczyk, Fedoruk – od rodziny

Miszkowice  12.00 – ++ Władysław Niemiec i Władysław Popławski – imieninowa

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 20 cze 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

21.06.2020 – XII Niedziela zwykła

 

 1. Próba dla dzieci rocznicowych w Miszkowicach w środę o godz. 17.15. Spowiedź w sobotę o godz. 13.00. Rocznica w przyszłą niedzielę o godz. 12.00
 2. W przyszłą niedzielę Rocznica I Komunii w Miszkowicach o godz. 12.00.
 3. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w czwartek o godz. 16.30 w Opawie i w Miszkowicach o godz. 18.00.
 4. Kandydatów do Bierzmowania zapraszam na wspólne spotkanie w sobotę 27 czerwca na godz. 18.00 do kościoła w Miszkowicach.
 5. Msza św. ze wspomnienia św. Jana Pawła II i ucałowanie relikwii w piątek 26 czerwca.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary następującym osobom: Jasnos Marek, Otyńska Irena, Otyński Henryk, Kowal Bogusława, Waligóra Barbara, Farmas Wiesława, Zyzak Teresa. W tym tygodniu kościół sprzątają rodzice dzieci rocznicowych.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty rodzicom i rodzinom dzieci rocznicowych. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne trzy rodziny z Opawy.

 

ZAPOWIEDZI     PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić:

1). Anna Pajor, zamieszkała w Miszkowicach i Tomasz Rycek, zamieszkały w Jeleniej Górze.

2). Agnieszka Zawadzka, zamieszkała w Miszkowicach i Mateusz Dziedzic, zamieszkały w Miszkowicach, poprzednio w Cieplicach.

3). Dominika Jamro z domu Bijak, zamieszkała w Opawie i Michał Jamro, zamieszkały w Opawie.

Kto by wiedział o jakichś przeszkodach, powinien to niezwłocznie zgłosić księdzu Proboszczowi.

Niech Pan Bóg błogosławi w przygotowaniu do Małżeństwa i na nowej drodze życia.

 

   INTENCJE     MSZALNE

 

21.06.2020 – XII Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  ++ Stanisław Wacławik – 22 r.śm. i Jadwiga Wacławik

Opawa          10.30 –  Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Miszkowice  12.00 – + Jan Mazur z racji imienin – od żony, synów i synowej

Miszkowice  16.00 – + Janina Ozgowicz – z racji imienin

 

23.06 – wtorek

18.00 – Miszkowice: ++ Jan Mazur i Janusz Popławski

24.06 – środa                       Uroczystość  Narodzenia  św. Jana Chrzciciela

18.00 – Miszkowice: + Mieczysław Wojnicz – od brata Romana z rodziną

25.06 – czwartek

16.30 – Opawa:         Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

18.00 – Miszkowice: Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

19.06 – piątek

18.00 – Miszkowice: w intencji o pomyślny przebieg leczenia oraz

++ Anna Król (r.śm.), Michał Król, Józefa Ślusarz

27.06 – sobota

12.00 – Miszkowice: Chrzest Jagna Jadwiga Bołoz

15.00 – Opawa: 40 rocznica ślubu Elżbiety Barbary i Zenona Król

28.06.2020 – XIII Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  ++ Król Piotr i Emilia z racji imienin

Opawa          10.30 –  ++ Stefania i Antoni Najdycz

Miszkowice  12.00 – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 13 cze 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

14.06.2020 – XI Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj Uroczystość Pierwszej Komunii świętej w Opawie o godz. 13.00. Bezpośrednio po tej Mszy św. Nabożeństwo Czerwcowe.
 2. Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych w Opawie codziennie o godz. 16.30.
 3. Próba dla dzieci rocznicowych w Opawie w środę o godz. 15.45.
 4. Próba dla dzieci rocznicowych w Miszkowicach w środę o godz. 17.15.
 5. Czwartek – zakończenie Oktawy Bożego Ciała w Opawie i Miszkowicach. Po mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Dzieci z klasy I, II, III i IV przychodzą obowiązkowo. Dziewczynki przynoszą i sypią kwiatki, a chłopcy będą nieść emblematy eucharystyczne.
 6. W przyszłą niedzielę Rocznica I Komunii w Opawie o godz. 10.30.
 7. Pogrzeb śp.+Jerzego Sidora w środę o godz. 15.00 na cmentarzu w Miszkowicach.
 8. Dzisiaj w Krzeszowie o godz.12.00 Msza z udziałem 22 Pieszej Pielgrzymki w intencji Trzeźwości Polskiego Narodu.
 9. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary na kwiaty następującym osobom:…. Zapraszam w sobotę na 9.00 rodziny z Miszkowic z nr od 79 do 85B.
 10. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty rodzicom i rodzinom dzieci pierwszokomunijnych: Adamczyk, Dumana, Guśtak, Włodarczyk. Na przyszłą niedzielę kościół przygotowują rodzice i rodziny dzieci Rocznicowych.

ZAPOWIEDZI     PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić:

1). Anna Pajor, zamieszkała w Miszkowicach i Tomasz Rycek, zamieszkały w Jeleniej Górze.

2). Agnieszka Zawadzka, zamieszkała w Miszkowicach i Mateusz Dziedzic, zamieszkały w Miszkowicach, poprzednio w Cieplicach.

Kto by wiedział o jakichś przeszkodach, powinien to niezwłocznie zgłosić księdzu Proboszczowi.

Niech Pan Bóg błogosławi w przygotowaniu do Małżeństwa i na nowej drodze życia.

   INTENCJE     MSZALNE

14.06.2020 – XI Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  + Józef Stołpiec – z okazji Dnia Ojca – od córki i syna z rodzinami

Opawa          10.30 –  ++ Jan, Anna, Tadeusz, Józef, Elżbieta, Marcel Skowrońscy

Miszkowice  12.00 – + Zofia – 4 r.śm.

Opawa           13.00 – Uroczystość Pierwszej Komunii świętej

15.06 – poniedz. 

16.30 – Opawa:        Biały Tydzień:           „O modlitwie”

18.00 – Miszkowice: + Henryk Błoński – w miesiąc po–od uczestników pogrzebu

16.06 – wtorek  

16.30 – Opawa:        Biały Tydzień:           „Wieczorny Apel z Jezusem”

17.06 – środa 

16.30 – Opawa:        Biały Tydzień:           „Niedzielna Msza św.”

18.00 – Miszkowice: + Janina Gryzik – od Haliny i Kazimierza Duszy z rodziną

18.06 – czwartek

16.30 – Opawa:        Biały Tydzień:           „O Spowiedzi”

———————— w intencji ++ z rodziny Grochowskich: Józef (3r.śm.), Maria i Augustyn

18.00 – Miszkowice: + Halina Saczka

19.06 – piątek

16.30 – Opawa:       Biały Tydzień:           „O częstej Komunii”

18.00 – Miszkowice: + Janina Gryzik – od siostry Emilii Dusza z Szalowej

20.06 – sobota 

16.30 – Opawa:       Biały Tydzień:           „O pomaganiu Matce Bożej”

———————– w intencji: + Damian Plizga – 7 r.śm. – od rodziny

18.00 – Miszkowice: + Henryk Błoński – od zakładu pogrzebowego EMPATIA

 

21.06.2020 – XII Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  ++ Stanisław Wacławik – 22 r.śm. i Jadwiga Wacławik

Opawa          10.30 –  Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Miszkowice  12.00 – + Jan Mazur z racji imienin – od żony, synów i synowej

UWAGA! – W PIĄTEK KANCELARIA NIECZYNNA. ODPUST W PARAFII NSPJ.

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 10 cze 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

07.06.2020 – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic Żywego Różańca i Adoracja NS.
 2. Próba dla dzieci komunijnych w Opawie                  w środę o godz. 15.00.
 3. Próba dla dzieci rocznicowych w Opawie w środę o godz. 15.45.
 4. Próba dla dzieci rocznicowych w Miszkowicach w środę o godz. 17.15
 5. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana – Boże Ciało. Procesje do czterech ołtarzy odbędą się jak zwykle. Zachowane zostaną tylko zasady bezpieczeństwa jakie w tym czasie będą aktualne w Polsce. Proszę jak co roku osoby odpowiedzialne o przygotowanie ołtarzy. Msze święte: w Opawie o godz. 10.00 i Miszkowicach o godz. 12.00.
 6. W przyszłą niedzielę – 14 czerwca – Uroczystość Pierwszej Komunii świętej w Opawie o godz. 13.00. Spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodzin w sobotę o godz. 15.00.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary na kwiaty następującym osobom: Kopeć Regina, Kopeć Agnieszka, Kopeć Władysława, Dębińska Mirosława. Zapraszam w sobotę na 9.00 rodziny z Miszkowic z nr od 73 do 76.
 8. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty rodzinom p.:

INTENCJE     MSZALNE

07.06.2020 – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Miszkowice    9.00 –  + Bronisław Kopeć – r. śm. oraz ++ rodzice: Antonina i Franciszek Kurzeja

Opawa          10.30 –  1). W intencji Róży Różańcowej pani Heleny Król za żywych i zmarłych,                     2). ++ Maria i Władysław, Zbigniew, Janusz Góral, Kiecka Jadwiga, Król Piotr, Janina, Janusz, Mazur Andrzej, Dumana Edward,  3). ++Fedoruk Paweł, Petronela, Rozalia, Andrzej, Stanisław, Władysław, Jerzy,                                                                                         4). O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie Elżbiety i Wiesława Król,

5). ++Kazimierz Lesiowski i Maria Giemzik,                                                

6). ++ z rodziny Wąsowicz: Zdzisław, rodzice i bracia, , ++ z rodziny Guśtak: rodzice, bracia, bratowa, Jan Bołoz,

7). ++ Emilia, Władysław Tobiasz, Paulina i Jan Trojan – imieninowa – od rodziny

8). ++ Julia i Zbigniew Pietrulewicz, Stanisława, Władysław, Zygmunt, Adam Gawron, Maria Rusnarczyk,

9). ++ Wiesława i Adam Motak,

10). O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marysi z okazji roczku,

11). ++ Teresa, Mieczysław, Janina, Franciszek Guśtak, ++ z rodziny Jamro: Jan, Maria, Eugeniusz, Andrzej – oddzieli, wnuków i prawnuków  

Miszkowice  12.00 – + Małgorzata Kur

 

10.06 – środa                       16.30 – Opawa:     96 rocznica urodzin    Firszt Anny – dziękczynna

18.00 – Miszkowice: + Henryk Błoński – od Wiktora Barana i Eugeniusza Markowskiego

 

11.06 – czwartek – Uroczystość Bożego Ciała

Opawa                      10.00 –  w intencji Parafian

Miszkowice              12.00 –  w intencji Parafian

 

12.06 – piątek           18.00 – Miszkowice: + Ewa Glonek

13.06 – sobota         16.30 – Opawa: intencja wolna

18.00 – Miszkowice: + Janina Gryzik – od Piotra Duszy z rodziną

14.06.2020 –  XI Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 –  + Józef Stołpiec – z okazji Dnia Ojca – o córki i syna z rodzinami

Opawa          10.30 –  ++ Jan, Anna, Tadeusz, Józef, Elżbieta, Marcel Skowrońscy

Miszkowice  12.00 – + Zofia – 4 r.śm.

Opawa           13.00 – Uroczystość Pierwszej Komunii świętej

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 30 maj 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

31.05.2020 – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy Okres Wielkanocny.
 2. Dzisiaj Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30.
 3. Jutro Święto NMP Matki Kościoła – drugi dzień Zielonych Świąt.
 4. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic Żywego Różańca i Adoracja NS.
 5. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca
 6. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msza św. w intencji powołań i adoracja do godz. 19.00.
 7. W piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00. Pół godz. przed mszą okazja do spowiedzi.
 8. Od dzisiaj zniesiony jest limit wiernych uczestniczących we Mszy św. Na mszy św. jedynie trzeba zachować odstępy dwumetrowe lub nosić maseczkę. Odwołana jest też dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla ogółu wiernych. Dyspensa pozostaje aktualna jedynie wobec osób z objawami infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura itp.)
 9. Boże Ciało za półtora tygodnia. Procesje do czterech ołtarzy odbędą się jak zwykle. Zachowane zostaną tylko zasady bezpieczeństwa jakie w tym czasie będą aktualne w Polsce. Dlatego proszę już się przygotowywać. A dzieci i mamy niech szykują kwiatki do sypania. Prób sypania w tym roku nie będzie.
 10. Próba dla dzieci komunijnych w Opawie w środę o godz. 15.00.
 11. Próba dla dzieci rocznicowych w Opawie w środę o godz. 16.00.
 12. Do sprzątania kościoła nikt się nie zgłosił. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu kościoła na niedzielę pani Marii Wacławik i pani Marcie Król. Zapraszam w sobotę na 9.00 rodziny z Miszkowic z nr od 61 do 72.  Dziękuję za przywiezienie brzózek Krzyśkowi Mordarskiemu i Renacie Błońskiej.
 13. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty rodzinom p.: Przemyślak, Kociołek, Trojan i Dąbrowscy.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić:                                                                                                 Piotr Miller zam. w Opawie, poprzednio w Błażkowej i Justyna Miller z d. Firszt, zam. w Opawie.    Zapowiedź II. Kto by wiedział o jakichś przeszkodach, powinien jak najszybciej zgłosić to ks. Proboszczowi.     

INTENCJE     MSZALNE

31.05.2020 – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Miszkowice    9.00 –  + Wanda Kramok – z okazji Dnia Matki

Opawa      10.30 – ++Jadwiga i Henryk Mrówka,Janina i Piotr Król,Regina Zaborowska i Kazimierz Mordarski

Miszkowice  12.00 – w intencji Róży Różańcowej św. Urszuli Ledóchowskiej

01.06 – poniedz.

18.00 – Miszkowice: + Janina Gryzik – w miesiąc po – od uczestników pogrzebu

 

03.06 – środa

18.00 – Miszkowice: za zmarłych polecanych w wypominkach (17.30 – Różaniec)

04.06 – czwartek  

16.30 – Opawa:        za zmarłych polecanych w wypominkach (16.00 – Różaniec)

18.00 – Miszkowice: w intencji powołań i powołanych do służby Bożej

05.06 – piątek

16.30 – Opawa: intencja wolna

18.00 – Miszkowice: Intencja wolna

06.06 – sobota

12.00 – Opawa: ślub – Miller Justyna i Piotr

 

14.30 – Opawa: Chrzest – Jan Józef Jamro

07.06.2020 – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Miszkowice    9.00 –  + Bronisław Kopeć – r. śm. oraz ++ rodzice: Antonina i Franciszek Kurzeja

Opawa          10.30 –

1). W intencji Róży Różańcowej pani Heleny Król za żywych i zmarłych,

2). ++ Maria i Władysław, Zbigniew, Janusz Góral, Kiecka Jadwiga, Król Piotr, Janina, Janusz, Mazur Andrzej, Dumana Edward

3). ++Fedoruk Paweł,Petronela,Rozalia,Andrzej,Stanisław,Władysław,Jerzy, 

4). ++Kazimierz Lesiowski i Maria Giemzik

5). O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie Elżbiety i Wiesława Król,   

6). ++ z rodziny Wąsowicz: Zdzisław, rodzice i bracia, , ++ z rodziny Guśtak: rodzice, bracia, bratowa, Jan Bołoz.      

Miszkowice  12.00 – + Małgorzata Kur

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

=================================================================

Autor: 29 maj 2020

Od niedzieli – 31 maja – zostaje zniesiony limit udziału wiernych we Mszy św. Jedynie należy zachować odległości 2 metrowe lub nosić maseczkę.

Uwaga, wkradł się tu błąd. Musiała być w mediach jakaś błędna informacja. Ten przepis dotyczy terenu otwartego, czyli pod kościołem. Natomiast w kościele maseczki są obowiązkowe, a odległości między ludźmi dowolne.

Przepis obowiązuje od soboty 30 maja.

Zostaje też zniesiona ogólna dyspensa od udziału we Mszy św. niedzielnej. Pozostaje jeszcze w mocy dyspensa dotycząca osób chorych, starszych lub tych, którzy boją się zarażenia.

=================================================================

Autor: 23 maj 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

24.05.2020 – Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 1. Dzisiaj Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30.
 2. Błogosławieństwo relikwiami i nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II w poniedziałek.
 3. We wtorek Dzień Matki.
 4. W piątek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej.
 5. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary paniom: Mariannie Nowotnej i Marii Kruczek. Zapraszam do sprzątania kościoła w sobotę na 9.00 rodziny z Miszkowic z nr od 46 do 60.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i rozebranie Bożego Grobu mieszkańcom Niedamirowa dyżurującym w tym roku przy dekoracjach. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne 3 rodziny z Opawy od nr 14.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić:                                                                                                 Piotr Miller zam. w Opawie, poprzednio w Błażkowej i Justyna Miller z d. Firszt, zam. w Opawie.    Zapowiedź I. Kto by wiedział o jakichś przeszkodach, powinien jak najszybciej zgłosić to ks. Proboszczowi.  

 

INTENCJE     MSZALNE

 

24.05.2020 – Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Miszkowice    9.00 –  + Jadwiga Wacławik – z okazji Dnia Matki

Opawa          10.30 –  w intencji parafian

Miszkowice  12.00 – ++ Maria (r.śm.) i Jan Błoński, Janina i Wiesław Kluba, Cezary Postrożny

 

25.05 – poniedz.      18.00 – Miszkowice: w intencji o pomyślny przebieg leczenia za

wstawiennictwem św. Jana Pawła II

26.05 – wtorek          16.30 – Opawa: + Anna Skowrońska

18.00 – Miszkowice: w int. Róży św. Michała Archanioła – za żywych i zmarłych

 

28.05 – czwartek      16.30 – Opawa: intencja wolna

18.00 – Miszkowice: + Arkadiusz Majerski – od kolegów i koleżanek z pracy

29.05 – piątek           18.00 – Miszkowice:++Rozalia Barnowska(39r.śm) i Ryszarda Jacewicz(3 r.śm.)

30.05 – sobota          16.30 – Opawa: intencja wolna

18.00 – + Celina Pakiet –w miesiąc po śmierci – od uczestników pogrzebu

 

                                    31.05.2020 – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Miszkowice    9.00 –  + Wanda Kramok – z okazji Dnia Matki

Opawa          10.30 – ++ Jadwiga i Henryk Mrówka, Janina i Piotr Król, Regina Zaborowska i

Kazimierz Mordarski

Miszkowice  12.00 – w intencji Róży Różańcowej św. Urszuli Ledóchowskiej

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Późniejsze wpisy »