Wydarzenia- archiwa kategorii

Autor: 10 lis 2022

 Tegoroczne Święto Niepodległości przypada w piątek. Biskupi wszystkich polskich diecezji, także świdnickiej, udzielili na ten dzień zwolnienia z obowiązku przestrzegania tego dnia postu – informuje „Gość Świdnicki”. Biskup świdnicki zachęca zarazem, aby korzystający z dyspensy pomodlili się w intencji pokoju i powołań.

Autor: 10 lis 2022

W tym roku 11.XI.2022 Narodowe Święto Niepodległości wypada w piątek. Jak wiadomo w kulturze chrześcijańskiej jest to dzień, w którym wierni powinni powstrzymywać się od jedzenia pokarmów mięsnych. Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski udzielił na ten dzień dyspensy wszystkim przebywającym na terenie naszej diecezji.

Autor: 6 lis 2022

 1. W naszej parafii 18 listopada będzie miała miejsce Wizytacja Kanoniczna. Jest to przypisane prawem kościelnym spotkanie Księdza Biskupa z wiernymi w parafii i zapoznanie się z jej funkcjonowaniem. Taka wizytacja odbywa się minimum raz na 5 lat. Następnie ks. Biskup przedstawia Stolicy Apostolskiej – Papieżowi sprawozdanie z życia całej Diecezji także co 5 lat. Przygotujmy się zatem wszyscy tak, aby pokazać całe bogactwo naszej parafii, naszego życia i zaangażowania religijnego. W trakcie wizytacji będzie też udzielony Sakrament Bierzmowania. Każdy niech poczuje się zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. Program wizytacji w załączeniu:

Program Wizytacji Kanonicznej w Parafii w parafii

p.w. Wszystkich Świętych w Miszkowicach

 

12.00       – Wizyta w Szkole Podstawowej i spotkanie z nauczycielami i uczniami

13.00       – Obiad w Rodzinie w parafii

14.00       – Wizyta w kancelarii parafialnej

14.30       – Nawiedzenie kościoła w Opawie, koronka do Miłosierdzia Bożego i spotkanie z Radą i mieszkańcami

15.30       – Spotkanie  z Radą Parafialną na plebanii

16.15       – Spotkanie z Grupami Parafialnymi w kościele w

Miszkowicach: Róże Różańcowe, Rada Parafialna,

Chór Parafialny, Koło Łowieckie, OSP, LSO,

Grupa Festynowa, Grupa Dekoracyjna, Męska Grupa Techniczna

17.00       – Miszkowice – uroczysta Msza święta Wizytacyjna z

udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

18.30       – Kolacja z Księżmi z dekanatu

Autor: 28 wrz 2022

Pielgrzymka Żywego Różańca oraz Przegląd Zespołów Folklorystycznych – sobota 1 października 2022

W sobotę 1 października 2022 roku będzie miała miejsce Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej.  Uroczystości przewodniczył będzie Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki.

Po Eucharystii na Placu Klasztornym wierni będą mieli okazję posilić się w trakcie agapy oraz wysłuchać występów zespołów folklorystycznych. Uroczystość zakończy się koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. św. Józefa.

W tym wydarzeniu wystąpią również zespoły folklorystyczne funkcjonujące przy domach kultury i parafiach z terenu Dolnego Śląska. Zapisy trwały do dnia 25 września 2022 r.

 

Regulamin

REGULAMIN PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH W RAMACH FESTIWALU KRZESZÓW 2022

1. Organizator: Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów

2. Nazwa przedsięwzięcia: Przegląd Zespołów Folklorystycznych (zwany dalej Festiwalem).

3. Cele Festiwalu:

a) kultywowanie polskich tradycji,

b)stworzenie możliwości poznania muzyki regionalnej i obcowania z nią,

c) prezentacja dorobku zespołów muzycznych,

d) rozwijanie wrażliwości estetycznej seniorów poprzez bezpośredni kontakt z kulturą,

e) wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Festiwalu.

4. Warunki uczestnictwa.

a) W Festiwalu mogą wziąć udział senioralne schole, chóry, zespoły wokalnoinstrumentalne, pod warunkiem,że zespół we właściwym terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgłosi chęć uczestnictwa w Festiwalu.

b) Wiek uczestników. Festiwal zostanie przeprowadzony w kategorii senioralnej od 35 roku życia wzwyż.

c) zespoły mogą liczyć nie więcej niż 25 osób + 5 osób towarzyszących

d) do festiwalu zgłaszać mogą się również soliści. Decyzję o utworzeniu osobnej kategorii organizator podejmie po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami

e) Festiwal jest podzielony na dwa etapy:

– I etap – wstępny: Zespoły (soliści), które chcą wziąć udział w Festiwalu, są zobowiązane przesłać na adres fundacji (Fundacja „Europejska Perła Baroku”, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów) Kartę Zgłoszeniową i płytę „demo” z max. 5 (pięcioma) utworami o tematyce religijnej i patriotycznej w terminie do 22 września 2022 r. Wrazz przesłaniem płyty „demo”, członkowie zespołów wyrażają zgodę na utrwalanie i korzystanie z ich wizerunku i artystycznych wykonań oraz przenoszą na Organizatora Festiwalu prawa autorskie do materiału zawartego na płycie, zgodnie z Oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

– II etap – Koncert Finałowy i Galowy Festiwalu: o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje Komisja, którą powołuje Organizator. Zespoły, które zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 26 września 2022 roku. Wszystkie decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Koncert Galowy Festiwalu odbędzie się 1 października 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Organizator zapewnia zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu profesjonalną scenę, obsługę techniczną, garderobę. Zespoły prezentują na Koncercie Galowym Festiwalu trzy utworów o tematyce religijnej i patriotycznej, charakterystycznych dla swojego regionu lub innego regionu naszej Ojczyzny. Czas trwania występu z przygotowaniem nie może przekroczyć 20 minut. Organizator gwarantuje zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu, wyżywienie. Każdy zespół powinien posiadać Opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

5. Nagrody:  Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.

6. Postanowienia końcowe:

a) Regulamin wrazz Kartą Zgłoszenia dostępne są na stronie: www.opactwo.eu

b) Informacje udzielane są pod adresem mailowym: administracja@opactwo.eu

c) Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.

7. Gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

8. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów, tj. Organizator.

9. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres Organizatora.

10. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji Festiwalu.

11. Dane osobowe przechowywane są przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji Festiwalu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa.

12. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom.

13. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.

14. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu.

15. Uczestnik Festiwalu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szczegółową informacją dot. nadchodzącego przeglądu dysponuje nasze festiwalowe biuro. Kontakt: 510 227 769, administracja@opactwo.eu

Tegoroczne Przegląd Zespołów Folklorystycznych odbywa się w ramach „Festiwalu Krzeszów 2022”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Pielgrzymka Żywego Różańca - plakat

Autor: 28 wrz 2022

5. Pielgrzymka Dzieci do Krzeszowa oraz Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej – trwają zapisy

Kontynuując wieloletnią tradycję Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej (dalej PRiP), a także biorąc pod uwagę jego popularność serdecznie zapraszamy do zapisywania się do udziału w tegorocznej edycji.

8 października do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie przybędą dzieci z całej Polski. To już piąta edycja pielgrzymki najmłodszych do pocysterskiego opactwa. Podczas wydarzenia odbędzie się Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, na który trwają zapisy. Patronat medialny nad inicjatywą sprawuje Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”.

V Pielgrzymka Dzieci do Krzeszowa pod hasłem „Wielkie Odkrycie” rozpocznie się o godz. 10.00 przeglądem zespołów w ramach Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, który stanowi kontynuację wielowiekowej tradycji. Na przybyłe dzieci czekają również gry terenowe i konkurencje, a także zabawy na dmuchańcach.

„Odwiedzający Pocysterskie Opactwo otrzymają moc muzyki i śpiewu. Serdecznie zapraszamy zespoły do zapisywania się do festiwalu. Zapisy trwają do dnia 2 października 2022” – informują organizatorzy na stronie sanktuarium.

Nie zabraknie czasu na wspólną modlitwę, która jest niezbędna w formowaniu osobowości młodego człowieka na drodze do świętości. Najważniejszym punktem pielgrzymki będzie Msza św. sprawowana o godz. 15.00 w kościele pw. św. Józefa. Podczas Eucharystii śpiewem będzie chwalił Pana Boga chórek dzieci „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza.

Do Krzeszowa będą pielgrzymować m.in. dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych. Opiekun wspólnoty o. Piotr Dettlaff CSsR zaprasza do udziału w tym radosnym wydarzeniu.

– Kochane Dzieci, Przyjaciele z Podwórkowych Kółek Różańcowych! Przed nami szczególny miesiąc: październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II przypomina nam, że Różaniec jest skarbem, który trzeba odkryć. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Was na nasze najbliższe regionalne spotkanie. Już 8 października będziemy pielgrzymować do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w diecezji legnickiej. Gorąco Was zapraszamy w imieniu samej Matki Bożej. Do zobaczenia! – zachęca redemptorysta.

Źródło: naszdziennik.pl

Serdecznie zapraszamy zespoły do zapisywania się do festiwalu zapisy trwają do dnia 2 października 2022.

 

Regulamin i karta zgłoszeń – doc (word)

Regulamin i karta zgłoszeń – pdf

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH FESTIWALU KRZESZÓW 2022

 1. Organizator:

Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów

 1. Nazwa przedsięwzięcia:

Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej (zwany dalej Festiwalem).

 1. Cele Festiwalu:
 2. a) kultywowanie polskich tradycji,
 3. b) stworzenie możliwości poznania muzyki regionalnej i obcowania z nią,
 4. c) prezentacja dorobku młodzieżowych zespołów muzycznych,
 5. d) rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą,
 6. e) wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Festiwalu.
 7. Warunki uczestnictwa.
 8. a) W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe schole, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne, pod warunkiem, że zespół we właściwym terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgłosi chęć uczestnictwa w Festiwalu.
 9. b) Członkowie zespołów –osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Festiwalu wyłącznie za pisemną zgodą prawnego przedstawiciela.
 10. c) Wiek uczestników. Festiwal zostanie przeprowadzony bez ograniczeń wieków dla uczestników
 11. d) Zespoły mogą liczyć nie więcej niż 25 osób + 5 osób towarzyszących
 12. e) Do festiwalu zgłaszać mogą się również soliści w wieku
 13. f) Festiwal jest podzielony na dwa etapy:

I etap – wstępny: Zespoły (soliści), które chcą wziąć udział w Festiwalu, są zobowiązane przesłać na adres fundacji (Fundacja „Europejska Perła Baroku”, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów) Kartę Zgłoszeniową oraz opcjonalnie płytę „demo” z max. 5 (pięcioma) utworami o tematyce religijnej
i patriotycznej w terminie do 25 września 2022 r. Wraz z przesłaniem płyty „demo”, członkowie zespołów wyrażają zgodę na utrwalanie i korzystanie z ich wizerunku i artystycznych wykonań oraz przenoszą na Organizatora Festiwalu prawa autorskie do materiału zawartego na płycie, zgodnie
z Oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

II etap – Koncert Finałowy i Galowy Festiwalu:  o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje Komisja, którą powołuje Organizator. Zespoły, które zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 1 października 2022 roku. Wszystkie decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Koncert Galowy Festiwalu odbędzie się 8 października 2022 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Organizator zapewnia zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu profesjonalną scenę, obsługę techniczną, garderobę. Zespoły prezentują na Koncercie Galowym Festiwalu trzy utworów o tematyce religijnej i patriotycznej, charakterystycznych dla swojego regionu lub innego regionu naszej Ojczyzny. Czas trwania występu z przygotowaniem nie może przekroczyć 20 minut. Organizator gwarantuje zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu, wyżywienie. Każdy zespół powinien posiadać Opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

 1. Nagrody:
 2. a) Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 3. Postanowienia końcowe:
 4. a) Regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia dostępne są na stronie: www.opactwo.eu
 5. b) Informacje udzielane są pod adresem mailowym: biuro@opactwo.eu
 6. c) Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.
 7. Gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 8. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów, tj. Organizator.
 9. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres Organizatora.
 10. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji Festiwalu.
 11. Dane osobowe przechowywane są przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji Festiwalu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 14. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
  w Festiwalu.
 15. Uczestnik Festiwalu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

 1. Nazwa zespołu .…………………………………………………………………………………………………..
  Strona internetowa ……………………………………………….. Facebook …………………………..
 2. Grupa istnieje lat ……… i reprezentuje region ….…………….……………………………………..
 3. Dokładny adres zespołu (miejscowość, kod pocztowy)

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… gmina ………………………………………………….……

 1. Imię i nazwisko opiekuna zespołu ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  nr telefonu …………………………………… e-mail………………………………………………………….
 2. Informacje o repertuarze i opis programu festiwalowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….………………… ………………………….………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………….………………………….…………………………………………… ………………………….………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………
 3. Historia zespołu, dotychczasowe osiągnięcia, link video ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Przewidywana ilość osób występujących (w tym opiekun i kierowca) ………………….
 5. Potrzeby techniczne: ……..…………………………………………………………………………………….

 

Integralną częścią niniejszej Karty Zgłoszeniowej jest dokument „Oświadczenie członka zespołu”.

Miejscowość, data i podpis osoby reprezentującej zespół ………………………………………………………….

 

Szczegółową informacją dot. nadchodzącego przeglądu dysponuje nasze festiwalowe biuro. Kontakt: 510 227 769, administracja@opactwo.eu

Tegoroczne Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej odbywa się w ramach „Festiwalu Krzeszów 2022”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Pielgrzymka dzieci - plakat

Autor: 14 sie 2022

W uroczystość Wniebowzięcia 15 sierpnia po każdej Mszy św. poświęcenie wianków ziół i kwiatów.

 

FESTYN PARAFIALNY

Autor: 3 sie 2022

Zapraszamy na Festyn Parafialny do ogródka Jordanowskiego w Miszkowicach w niedzielę, dnia  7 sierpnia 2022 r. w godz. od 14.00 do 20.00. Będzie zabawa, konkursy, rozrywka, dobre jedzenie, picie (także męskie) i desery. W programie: gry, konkursy, turniej rodzin (wszystko z nagrodami) prowadzone przez profesjonalistę oraz licytacje, upominki i prezenty. A o  godz. 18.00 wystąpi fantastyczny folkowy zespół wokalno-muzyczny z Jeleniej Góry SZYSZAK. Będzie też jazda konna i dmuchańce dla dzieci, trampolina i stragany odpustowe. A wszystko na Chwałę Bożą i pożytek ludzi. Dochód z Festynu przeznaczony będzie na renowację zabytkowego ołtarza w kościele w Miszkowicach.

Autor: 8 kwi 2022

Żądamy, aby w Polsce flaga Polski była na zawsze na pierwszym miejscu, a nie flaga Ukrainy!

Autor: 24 mar 2022

UWAGA!

W najbliższą sobotę z 26 na 27 marca zmiana czasu na letni. Śpimy o godzinę krócej.

Autor: 23 mar 2022

ZAPROSZENIE

W piątek w Uroczystość Zwiastowania NMP po poświęceniu na Mszy św. o godz. 18.00 Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny  w naszej parafii w kościele w Miszkowicach odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00, czyli do północy.

Serdecznie zapraszamy.

ks. Proboszcz Wiesław Florczuk i Parafianie.

Późniejsze wpisy »