Parafia Miszkowice p.w. Wszystkich Świętych

A chinese lion statue

Kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych wzmiankowany w 1363 roku. Pierwotny wzniesiony został w końcu XVI wieku. Pozostała z niego wieża, do której w latach 1727 – 1729 dostawiono barokowy korpus. Jest to obiekt jednonawowy, z półkoliście zakończonym prezbiterium, z czworoboczną wieżą zakończoną ażurowym hełmem. We wnętrzu znajduje się: barokowy ołtarz, ambona z I połowy XVIII wieku, w ołtarzu głównym obraz „Wszyscy Święci”, (artysta nieznany), stacje drogi krzyżowej, organy mechaniczne o 10 głosach, figura i obraz św. Jana Nepomucena.

Autor: 15 cze 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

16.06.2024 – XI Niedziela zwykła

 1. Pielgrzymka do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Legnicy 17 czerwca – poniedziałek. Zapisy u ks. proboszcza. Program na tablicy ogłoszeń. Są jeszcze wolne miejsca.
 2. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek o godz. 7.45. w kościele w Miszkowicach.
 3. W przyszłą niedzielę o godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i po nim spotkanie Rady Parafialnej. Serdecznie zapraszam.
 4. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: Król Halina, Mrówka Olimpia, Kurasz Henryk. Zapraszam do sprzątania kościoła rodziny z Miszkowic z nr od 99 do 115.
 5. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: ……… Zapraszam do sprzątania kościoła pierwsze rodziny z Opawy.

  INTENCJE     MSZALNE

16.06.2024 – XI Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – + Jacek Dytko – od żony i córek

Opawa          10.30 – + Marek Jamro – od Szymona

Miszkowice  12.00 – ++ z rodziny Frączek: Stanisława, Mieczysław, Henryk, Oskar i Jolanta

 

19.06 – środa           18.00 – Miszkowice: + Zofia Fabjanowska  – od Leszka Dora z żoną i dziećmi

20.06 – czwartek      16.30 – Opawa: + Kazimiera Hajduk – od chrześnicy Renaty z rodziną

18.00 – Miszkowice: ++ Katarzyna i Augustyn Ferenc

21.06 – piątek           07.45 – Miszkowice: Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

18.00 – Miszkowice: ++ Jan, Piotruś Leśniak, Beata Kapczyńska

22.06 – sobota         16.30 – Opawa: + Kazimiera Hajduk – od wnuka Dawida z rodziną

23.06.2024 – XII Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – + Stołpiec Józef – z okazji Dnia Ojca – od córki i syna z rodzinami

Opawa          10.30 – ++ Stanisław i Michalina Sikora – od dzieci z rodziną

Miszkowice  12.00 – + Stanisław Wacławik z ok. Dnia Ojca i 26 r.śm.

 

Msze święte w miesiąc po śmierci od uczestników pogrzebu będą odprawione:

W intencji + Haliny Wójcik  – 08.VII. poniedziałek, godz. 18.00

W intencji + Michała Grębli – 13.VII. sobota,          godz. 18.00

 

Kolejność w jakiej będą odprawiane Msze św. zamówione z okazji pogrzebów:

OPAWA MISZKOWICE
+ Kazimiera Hajduk  (4) + Jan Jasnos           (12)
+ Maria Mrówka      (13) + Ryszard Rogas      (3)
+ Jan Kozicki            (4) + Maria Skrzyńska    (6)
+ Wiesław Gawron   (2) + Jan Jordan             (5)
++ Koziccy               (3) + Kazimiera Szczerbanowicz  (1)
  + Radosław Błoński   (1)
  + Renata Grębla        (4)
  + Halina Wójcik          (7)

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 8 cze 2024

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

 

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie
z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów
w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu
i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów
  z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii
  w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

 

 1. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

 

 1. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

 

 1. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców
i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii
w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

 

Stegna, 23 maja 2024 r.

Autor: 8 cze 2024

Protest w obronie dotychczasowych zasad nauczania Religii w szkole.

Nasz sprzeciw wobec wprowadzanych zmian wysyłamy na adres:

kancelaria@men.gov.pl

Pełny tekst sprzeciwu znajduje się w zakładce aktualności.

 

Autor: 8 cze 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

09.06.2024 – X Niedziela zwykła

 1. Pielgrzymka do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Legnicy 17 czerwca – poniedziałek. Zapisy u ks. proboszcza. Program na tablicy ogłoszeń.
 2. W środę kancelaria nieczynna.
 3. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: Mirosława Berdychowska, Sławomir Berdychowski, Piotr Szymczak. Zapraszam do sprzątania kościoła rodziny z Miszkowic z nr od 86 do 98.
 4. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: Drozd Romualda, Guśtak Aneta, Hajduk Zdzisława, Hajduk Kazimierz. Zapraszam  do sprzątania kościoła pierwsze rodziny z Opawy.

  INTENCJE     MSZALNE

09.06.2024 – X Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – + Rodzice: Teresa i Franciszek Grus, Piotr Król, Elżbieta i Józef Kołosko,

Leon Grus

Opawa          10.30 – ++ Dumana Edward, Król Piotr i Janina, Góral Maria i Władysław, Maria i

Bronisław Włodarczyk, Jadwiga, Jerzy, Henryk Kiecka

Miszkowice  12.00 – ++ Teresa Trzpis – 4 r.śm. – od męża Stanisława i od synów: Pawła i Marka z

żonami oraz sąsiadów i znajomych

 

12.06 – środa           16.30 – Opawa: + Jan Kozicki – od chrześnicy Katarzyny Rólka z rodziną

18.00 – Miszkowice: + Maria Furman

13.06 – czwartek      16.30 – Opawa: + Damian Plizga – 11 r.śm. – od siostry Karoliny i Izy z rodzinami

18.00 – Miszkowice: w int. ++ polecanych w rocznych wypominkach (17.30 – Różaniec)

14.06 – piątek           18.00 – Miszkowice: + Zofia Fabjanowska – od Zofii z mężem Gilsen-Dora.

15.06 – sobota         16.30 – Opawa: + Kazimierz Lesiowski

18.00 – Miszkowice: + Zofia Fabjanowska  – od rodziny Dorów

16.06.2024 – XI Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – + Jacek Dytko – od żony i córek

Opawa          10.30 – + Marek Jamro

Miszkowice  12.00 – ++ z rodziny Frączek: Stanisława, Mieczysław, Henryk, Oskar i Jolanta

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

 

 

Zapraszam na pielgrzymkę do Legnicy do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego

dnia 17.06.2024 – poniedziałek.          Dziękczynienie za I Komunię i Rocznicę.
Mogą jechać dzieci i rodziny oraz wszyscy         Koszt 60 zł – w tym wszystkie opłaty oraz kawa i herbata.    Prowiant własny. Proszę wziąć modlitewniki (książeczki).    Drugie i każde następne dziecko z jednej rodziny płaci 40 zł.    Dzieci bez opiekunów prawnych doręczają zgodę pisemną na wyjazd.
Program:      8.00 – wyjazd spod kościoła w Miszkowicach.     10.00 – Sanktuarium – modlitwy i przewodnik, nabożeństwo do NSPJ        12.00 – Msza święta      13.00 – kawa, herbata, własny prowiant
14.00 – katedra i kościół Franciszkanów.      15.00 – koronka       15.15 – park Legnicki z atrakcjami
16.30 – McDonald       17.30 – powrót        19.00 – przyjazd pod kościół w Miszkowicach
Ubrania komunijne lub galowe i sportowe.          Wpłaty gotówką do ks. proboszcza.

Autor: 1 cze 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

02.06.2024 – IX Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 2. Nabożeństwa Czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa będą odprawiane w miesiącu czerwcu po Mszy św.
 3. Dziękuję za przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało Różom Różańcowym św. Michała i św. Urszuli, mieszkańcom Miszkowic, Jarkowic i Paprotek, a w Opawie mieszkańcom Opawy nr od 45 do 61 pełniącym w tym roku dyżur liturgiczny.
 4. W pierwszy czwartek miesiąca na zakończenie Oktawy procesja wokół kościoła i modlitwa w intencji powołań do kapłaństwa i zakonu.
 5. W tym tygodniu w pierwszy piątek miesiąca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie ma postu.
 6. Odwiedziny chorych w sobotę od godz.10.00.
 7. W sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
 8. Zapraszam do sprzątania kościoła w Opawie kolejne rodziny.

  INTENCJE     MSZALNE

02.06.2024 – IX Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ z rodziny Borys: Aniela, Andrzej, Józef

Opawa          10.30 – 1). +   Jamro Marek

2). ++ Firszt: Anna, Jan, Stanisław, Edward, Eugeniusz, Burska Janina

3). ++ Emilia i Władysław Tobiasz, Paulina i Jan Trojan – imieninowa od wnuczki z rodziną

4). +   Stanisława Trojan – od córki z rodziną

5). ++ Julia, Zbigniew, Marzena, Marta, Wincenty Pietrulewicz, Maria Rusnarczyk, Teodozja, Józef,

Ewa, Stanisław Koczot

6). + Zdzisław Wąsowicz

7). O zdrowie i Boże bł. dla Kamili i Bogdana Frączek – urodzinowa

Miszkowice  12.00 – ++ Andrzej Jordan – 34 r. śm. i Jan Jordan

 

04.06 – wtorek          18.00 – Miszkowice: w intencji Róży Różańcowej św. Urszuli Ledóchowskiej

05.06 – środa           16.30 – Opawa: w intencji ++ polecanych w rocznych wypominkach (16.00 – Różaniec)

18.00 – Miszkowice: ++ Anna Bołoz i Stanisław Wiśniowski – od sąsiadów (2)

06.06 – czwartek      16.30 – Opawa: ++ Anna Bołoz i Stanisław Wiśniowski – 1 r.śm.

18.00 – Miszkowice: w intencji powołań do kapłaństwa i zakonów

07.06.2024  piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30 – Opawa: w intencji Róży Różańcowej p.w. św. Elżbiety

18.00 – Miszkowice: + Mieczysław Błoński i ++ z całej rodziny

08.06 – sobota         16.30 – Opawa: ++ Wanda, Karol, Mieczysław, Stanisław, Jan: Lizoń

18.00 – Miszkowice: ++ Anna Bołoz i Stanisław Wiśniowski – od sąsiadów (3).

09.06.2024 – X Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – +Rodzice:Teresa i Franciszek Grus,Piotr Król,Elżbieta i Józef Kołosko,Leon Grus

Opawa          10.30 – ++ Dumana Edward, Król Piotr i Janina, Góral Maria i Władysław

Miszkowice  12.00 – ++ Teresa Trzpis – 4 r.śm. – od męża Stanisława i od synów: Pawła i Marka z

żonami oraz sąsiadów i znajomych

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 31 maj 2024

Intencje Mszalne na Mszę świętą zbiorową

niedziela 02.06.2024

Opawa, godz. 10.30

 

1). +   Jamro Marek

2). ++ Firszt: Anna, Jan, Stanisław, Edward, Eugeniusz, Burska Janina

3). ++ Emilia i Władysław Tobiasz, Paulina i Jan Trojan – imieninowa od

wnuczki z rodziną

4). +   Stanisława Trojan – od córki z rodziną

5). ++ Julia, Zbigniew, Marzena, Marta, Wincenty Pierulewicz, Maria

Rusnarczyk, Teodozja, Józef, Ewa, Stanisław Koczot

 

Autor: 25 maj 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26.05.2024 – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 1. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej dzisiaj w Miszkowicach o godz. 12.00.
 2. Dziękuję rodzinom dzieci komunijnych przygotowanie kościoła na dzisiejszą Uroczystość.
 3. Biały Tydzień, czyli codzienne Msze św. z udziałem dzieci komunijnych będą odprawiane w Miszkowicach o godz. 18.00, a nabożeństwa majowe będą po Mszy św.
 4. Rodziców dzieci komunijnych zapraszam w sobotę na godz. 9.00.
 5. Jutro w Miszkowicach Dzień Papieski. Na Mszy św. o 18.00 błogosławieństwo Relikwii.
 6. Próba dla dzieci rocznicowych we wtorek w Opawie o 16.00 i w Miszkowicach o 17.00.
 7. Spowiedź dla dzieci rocznicowych w środę w Opawie o 16.00 i w Miszkowicach o 17.00.
 8. Rocznica I Komunii odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała w obydwu kościołach.
 9. W czwartek doroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – BOŻE CIAŁO. Msze święte w tym dniu z procesją do czterech ołtarzy w Opawie o godz. 10.00 i w Miszkowicach o godz. 12.00. W czasie procesji Bożego Ciała dzieci komunijne i rocznicowe biorą czynny udział w procesji: sypią kwiatki i niosą emblematy religijne. Proszę rodziców dzieci, które będą sypały kwiaty, ale także każdego chętnego o przyniesienie płatków kwiatów.
 10. Zapisy na kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 12.00 w Miszkowicach.
 11. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom:……. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne rodziny z Niedamirowa.
 12. W Opawie proszę o dokładne weryfikowanie ogłoszeń podawanych dla księdza proboszcza do przeczytania.

          INTENCJE     MSZALNE

26.05.2024 – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Miszkowice    9.00 – + Jadwiga Wacławik – z okazji Dnia Matki

Opawa          10.30 – ++ Michał i Katarzyna Król oraz rodzeństwo: Petronela i Maria, Antoni i

         Genowefa Jaworscy oraz rodzeństwo: Józef, Jadwiga i Stanisław, babcia Antosia

Miszkowice  12.00 –  Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

 

27.05 – poniedz.      18.00 – Miszkowice: ++ Cezary Postrożny i jego dziadkowie: Michał i Katarzyna

28.05 – wtorek          18.00 – Miszkowice: w intencji Dzieci Komunijnych

29.05 – środa           18.00 – Miszkowice: ++ Rozalia Barnowska – 42 r.śm. i Ryszarda Jacewicz – 6 r.śm.

30.05.2024 – Czwartek – Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

Opawa          10.00 – w intencji Dzieci Rocznicowych i ich rodzin

Miszkowice  12.00 – w intencji Dzieci Rocznicowych i ich rodzin

31.05 – piątek 

18.00 – Miszkowice: + Czesława Kowalczyk – od Stowarzyszenia „Dolina Złotnej”

01.06 – sobota

17.00 – Miszkowice: Msza św. Koła Myśliwskiego „Leśnik” – 60 lecie istnienia

18.00 – Miszkowice: ++ Anna Bołoz, Stanisław Wiśniowski – od sąsiadów

02.06.2024 – IX Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ z rodziny Borys: Aniela, Andrzej, Józef

Opawa          10.30 – Msza święta zbiorowa

Miszkowice  12.00 – ++ Andrzej Jordan – 34 r. śm. i Jan Jordan

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 18 maj 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

19.05.2024 – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

 1. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej w Miszkowicach w przyszłą niedzielę 26 maja o godz. 12.00.
 2. Próba dla dzieci komunijnych we wtorek i czwartek o godz. 18.30. Spowiedź przed I Komunią w sobotę o godz. 10.00.
 3. Dziękuję rodzinom dzieci komunijnych za generalne sprzątanie kościoła. Odbędzie się jeszcze przygotowanie i dekorowanie kościoła na Uroczystość I Komunii w sobotę.
 4. Próba dla dzieci rocznicowych we wtorek w Opawie o godz. 16.00 i w Miszkowicach o godz. 17.00.
 5. W tym roku zostały zmienione terminy wieczystych adoracji Najświętszego Sakramentu. Nowy termin dla naszej parafii to 27 czerwca.
 6. Przypominam, że kandydaci do Bierzmowania (oraz rodzice i świadkowie) mają spowiedź w Lubawce w czwartek o godz. 16.00, a następnie o 17.45 próbę.
 7. Dziękuję za odnowienie kapliczek na cmentarzu w Opawie Państwu Andrejczuk.
 8. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: Zdzisław Otręba, Aldona Kozicka, Barbara Kozicka, Piotr Otręba, Klaudia Kozicka. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne rodziny z Niedamirowa.

 

          INTENCJE     MSZALNE

19.05.2024 – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Miszkowice    9.00 – Urodzinowa – o Boże błogosławieństwo Ireneusza, Anny, Tomasza, Kamili i

Agnieszki i całej rodziny Nowotnych

Opawa          10.30 – 60 rocznica urodzin Janusza Janiszewskiego – o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki

  Bożej, w int. żony Danuty i syna Marcela – od chrześnicy Lucyny z rodziną

Miszkowice  12.00 – + Marek Pacek – rocznica śmierci

 

22.05 – środa           18.00 – Miszkowice: + Kowalczyk Czesława – od sąsiadów

23.05 – czwartek      18.00 – Miszkowice:  + Wiktoria Niemiec – od rodziny Chochorowskich

24.05 – piątek           16.00 – Miszkowice: ++ Marcel Szulc i Karol Chochorowski – 9 r.śm.

25.05 – sobota         18.00 – Opawa: ++ Rodzice z rodziny Talar

 

26.05.2024 – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Miszkowice    9.00 – + Jadwiga Wacławik – z okazji Dnia Matki

Opawa          10.30 – ++ Michał i Katarzyna Król oraz rodzeństwo: Petronela i Maria, Antoni i

         Genowefa Jaworscy oraz rodzeństwo: Józef, Jadwiga i Stanisław, babcia Antosia

Miszkowice  12.00 –  Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

 

Autor: 11 maj 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

12.05.2024 – Niedziela – Wniebowstąpienie Pańskie

 

 1. Dzisiaj nabożeństwo majowe o Matce Bożej Fatimskiej o godz. 17.30 w kościele w Miszkowicach.
 2. Dzisiaj odbywa się XI Pielgrzymka Motocyklowa Dolnego Śląska do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
 3. W czwartek – 16 maja – obchodzimy święto patrona Polski świętego Andrzeja Boboli – Kapłana i Męczennika.
 4. Próba dla dzieci komunijnych w piątek o godz. 18.30.
 5. Spotkanie dla Rodziców Dzieci rocznicowych w czwartek o godz. 18.30 w kościele w Miszkowicach.
 6. Osoby zamawiające Mszę św. za Karola i Marcela na 24 maja proszę o kontakt ze mną.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary następującym osobom: Dębińska Mirosława, Kopeć Regina, Kopeć Władysława, Kopeć Agnieszka.
 8. Rodziny dzieci komunijnych zapraszam do generalnego sprzątania kościoła w sobotę na godz. 9.00.
 9. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: ……………. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne rodziny z Niedamirowa.

 

          INTENCJE     MSZALNE

12.05.2024 – Niedziela: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Miszkowice    9.00 – ++ Rodzice: Kruczek Stanisław i Helena, ++ siostry: Janina i Stanisława

Opawa          10.30 – ++ Stanisław i Stanisława Kociołek – od córki (z rodziną)

Miszkowice  12.00 – ++ Zofia Jóźwiakowska i Maria Domańska

 

14.05 – wtorek          16.30 – Opawa: + Kazimiera Hajduk – od siostry Zosi z rodziną

18.00 – Miszkowice: + Mieczysław Błoński – od pracowników obsługi szkoły w

Miszkowicach

15.05 – środa           16.30 – Opawa: + Zofia Janiszewska – imieninowa, ++ Andrzej, Jerzy, Kazimierz i

Henryk – od synowej i wnuków z Rzymówki

18.00 – Miszkowice: + Karol Marzec – od znajomych koleżanek i kolegów z Miszkowic z

bloku nr 85 i 85B

16.05 – czwartek      16.30 – Opawa: + Maria Mrówka – od przyjaciół rodziny: Danuty, Apolonii i Władysława z

Kamiennej Góry

18.00 – Miszkowice:  + Julian Fijał

17.05 – piątek           18.00 – Miszkowice: ++ Karol i Marcel – 9 r.śm.

18.05 – sobota         16.00 – Miszkowice: 60 rocznica urodzin Krzysztofa Mordarskiego

18.00 – Opawa: + Maria Mrówka – od Haliny

19.05.2024 – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Miszkowice    9.00 – Urodzinowa – o Boże błogosławieństwo Ireneusza, Anny, Tomasza, Kamila,

Agnieszki i całej rodziny Nowotnych

Opawa          10.30 – 60 rocznica urodzin Janusza Janiszewskiego – o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki

  Bożej, w int. żony Danuty i syna Marcela – od chrześnicy Lucyny z rodziną

Miszkowice  12.00 – + Marek Pacek – rocznica śmierci

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

 

Późniejsze wpisy »