Autor: 14 mar 2020

Najnowszy wpis:

Troszczmy się nawzajem o siebie. Rozglądajmy się, czy sąsiad(ka) nie potrzebuje pomocy, np. zrobienie zakupów.

Kto by pilnie potrzebował  posługi sakramentalnej lub innej pomocy proszę dzwonić pod mój nr komórkowy: 692 473 145 . ks. Wiesław.

Dodatkowe Msze święte jutro 15 marca: 8.00 w Miszkowicach i 16.00 w Opawie.

MOI KOCHANI PARAFIANIE !

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia ze strony wirusa grypy pragnę wszystkich pocieszyć i uspokoić. Chociaż zagrożenie dla zdrowia i życia jest poważne to jednak Panem życia i śmierci jest Pan Jezus, Bóg Wszechmogący. A my jesteśmy koroną Jego stworzenia. Każdego z nas On zna po imieniu i o każdego się troszczy. Pozwólmy Bogu, który pisze prosto po krzywych liniach historii życia każdego z nas, wykorzystać ten czas dla naszego zbawienia. Niech w tym trudnym doświadczeniu każdy chociaż o krok postąpi do przodu w  zaufaniu Bogu, umiłowaniu  Go, w modlitwie, w trosce o bliźnich.

Chrześcijanie zawsze jako pierwsi podporządkowywali się władzy świeckiej w tym, co nie przeciwstawiało się Bogu i Jego przykazaniom, a co służyło jedności, budowaniu wspólnoty, troski o bliźnich i odpowiedzialności za innych. Podporządkowanie się zaleceniom w takiej sytuacji to nie jest kapitulacja wiary, to nie ten czas i nie ten sprawdzian – to jest raczej okazanie miłości bliźnim i troska o wspólne dobro – Kościół i Ojczyznę. Sprawdzianem wiary będzie Twoja modlitwa, pokuta i odpowiedzialność.

Dlatego winniśmy uczciwie i gorliwie wypełniać zalecania władz państwowych i kościelnych. Posłuszeństwo względem władz kościelnych jest jedną z największych cnót.

W związku z tym proszę o przeczytanie poniższych zaleceń i dostosowanie się do nich.

Oto streszczenie tych zaleceń:

1). udział  w niedzielnej Mszy św.: dyspensa dla dzieci, młodzieży szkolnej, starszych i tych którzy boją się zarażenia (patrz poniżej szczegóły – Msza z mediów). Uwaga: każdy może przyjść na Mszę św. Przed nikim nie będą zamknięte drzwi kościoła. U nas nie spodziewamy się tłumów, bo i w zwykłym czasie takich tłumów nie ma. Można też wg uznania uczestniczyć we Mszy św. przed kościołem – mamy dobre nagłośnienie i podejść tylko od Komunii.

Proszę jednak o skorzystanie z dyspensy wymienione grupy osób, a szczególnie osoby chore, osłabione i zakatarzone.

2). Komunia święta  – możliwość przyjmowania na rękę.

3). woda święcona – u nas akurat są pojemniki z dozownikiem – obsługuje ministrant lub kościelny.

4). znak pokoju przez skłon głowy. Bez podawania rąk. Tak jak liturgia przewiduje od dawna.

Wszystkich obejmuję kapłańską, proboszczowską modlitwą. ” Nie lękajcie się, jam zwyciężył świat” – Jezus.

Szczęść Boże !    ks. Proboszcz Wiesław Florczuk.

 

 

Adres trackback | RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.