Autor: 21 kwi 2020

Jan Kochanowski

Modlitwa o deszcz

Wszego dobrego Dawca i Szafarzu wieczny,

Tobie ziemia, spalona przez ogień słoneczny,

Modli się dżdża i smętne zioła pochylone,

I nadzieja oraczów, zboża upragnione.

 

Ściśni wilgotne chmury świętą ręką swoją,

A ony suchą ziemię i drzewa napoją

Ogniem zjęte; o, który z suchej skały zdroje

Niesłychane pobudzasz, okaż dary swoje!

 

Ty nocną rossę spuszczasz, Ty dostatkiem hojnym

Żywej wody dodawasz rzekom niespokojnym.

Ty przepaści nasycasz i łakome morze,

Stąd gwiazdy żywność mają i ogniste zorze.

 

Kiedy Ty chcesz, wszytek świat powodzią zatonie,

A kiedy chcesz, od ognia jako pióro wspłonie.

 

Pieśni o błogosławieństwo na roli (Droga do Nieba, 1927)

Na melodię Serdeczna Matko

Boże Abrahamów, Boże Królu nieba, – Użycz nam deszczu, bo nam go potrzeba. – Nie karz nas suszą, ani głodem czasem, – By lud Twój wiedział, żeś jest Panem naszym.

Wzdychamy sercem ubogie sieroty, – Daj ziemi żyzność, ciesz nasze roboty. – Wspomóż Marjo i święci Patroni, – Niech nas od głodu pomoc wasza broni.

Boże Abrahamów, Boże miłosierny, Spuść deszcz na ziemię, aby Cię lud wierny – Bogiem uznawał, iżeś jest łaskawy, – A w mocy Twojej przedziwne są sprawy.

Królu nad królami, z wysokości nieba, – Użycz nam deszczu, którego potrzeba, – Ożywiaj pola, owoce i trawy, – Wysłuchaj lud Twój, o Boże łaskawy.

Boże Abrahamów, z wysokiego nieba, – Użycz dżdżu tyle, ile nam potrzeba, – By zbytek deszczu nie nabawił szkody, – Broń od powodzi i wylewu wody.

Ty, o Marjo z wszystkiemi świętymi, Wstaw się do Boga za nami grzesznymi, – Sprawcie to święci u Boga przyczyną, – Niech urodzaje i trzody nie giną.

My Cię zaś za to chwalić będziem Panie, – Póki nas w życiu tem doczesnem stanie, – Że doznaliśmy Twej świętej opieki, – Bądź pochwalony teraz i na wieki.

===========================================================

Adres trackback | RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.