czerwiec 2019- archiwa

Autor: 29 cze 2019

Ogłoszenia duszpasterskie 

07.07.2019 – XIV Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. W czasie adoracji modlimy się za ofiarodawców i dobrodziejów naszej parafii.
 2. Pod petycją w sprawie obrony dzieci zebraliśmy 118 podpisów, w tym 5 niekompletnych.
 3. Nauki przedmałżeńskie w sobotę o godz. 19.00 na plebanii w Miszkowicach.
 4. Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna w soboty o godz. 20.00- 20.30.
 5. Spotkanie Rady Parafialnej i Komitetu Organizacji Festynu w przyszłą niedzielę o godz. 18.00 na plebanii .
 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary następującym osobom: Zofia Rogas, Edyta Kogut, Katarzyna Teterycz-Dytko. Zapraszam do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Jarkowic z nr od 1 do 11.
 2. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: Małgorzata Majda, Bernadetta, Katarzyna, Sebastian, Krzysztof Włodarczyk, Zieleń Zofia.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić: Król Piotr zam. w Miszkowicach i Ziemnik Małgorzata, zam. w Szarocinie – zap. I. Kto by wiedział o przeszkodach powinien to zgłosić ks. Proboszczowi.

INTENCJE     MSZALNE

07.07.2019 –  XIV Niedziela  zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ Maria Błońska (25 r.śm.), Jan Błoński, ++ Janina i Wiesław Kluba,

  ++ Danuta i Jan Pacek

Opawa          10.30 –  1). + Ostowska Henryka – od córki z rodziną,

2). ++ z rodz. Hajduków: Piotra, Jana i Władysławę – imieninowa,

3). ++ Król Józef, Mieczysław, Kamil oraz Marek Jamro,

4). ++ Najdycz Antoni i Stefania,  ++ Bocheński Marian i Zofia,

5). ++ Zofia Marian Bocheńscy i Adam Motak,

6). ++ Felicyta i Stefan Majerscy,

7). Roczek Tosi,

8). 95 r. ur. Firszt Anna o zdrowie i Boże bł.,

9). ++ Firszt Jan, Stanisław Edward i Eugeniusz,

10). ++ Helena, Tadeusz, Henryk i Adam Kociołek,

11).  ++ z rodz. Tobiasz: Emilia, Władysław, Józef, Wincenty, oraz Irena Sałajczyk,

12). ++ Cisowska Stanisława i Jan oraz Maria Plich i Florian,

13). Podziękowanie za ocalenie życia i z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla Konrada – od babci

Miszkowice  12.00 – Zbigniew Król – o zdrowie i Boże błogosławieństwo

 

08.07 – poniedz.      16.30 – Opawa: + Bronisław Skoczeń – od kolegi z klasy Eugeniusza Barnach z rodziną

18.00 – Miszkowice: + Jadwiga Wacławik – od rodziny Mitka z Siedlęcina

13.07 – sobota         16.30 – Opawa: + Bronisław Skoczeń – od Ani i Łukasza Barnach z synem

18.00 – Miszkowice: + Jadwiga Wacławik – od Antoniego Fijasa z Gdyni

14.07.2019 –  XV Niedziela  zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ Łosiak Wanda i Władysław

Opawa          10.30 – ++ Jan i Krystyna Biel, Paweł Biel i przodkowie

Miszkowice  12.00 – ++ Olejnik: Paweł, Michał, Katarzyna, Maria i Józef.

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie 

30.06.2019 – XIII Niedziela zwykła

 

 1. Zapraszam na ostatnie uroczyste Nabożeństwo Czerwcowe dzisiaj na godz. 17.30 do kościoła w Miszkowicach.
 2. Dzisiaj ostatni dzień składania podpisów w sprawie obrony dzieci przed demoralizacją i pedofilią. Listy znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.
 3. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa pół godz. przed Mszą św.
 4. Nauki przedmałżeńskie w sobotę o godz. 19.00 na plebanii w Miszkowicach.
 5. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca.
 6. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna w środę i w piątek.
 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła, za ofiary i kwiaty następującym osobom: Schabińska Stanisława, Borek Irena, Walessa Urszula, Zofia Rogas. Zapraszam do sprzątania kościoła rodziny z Miszkowic z nr od 123 do 135 oraz rodziny, które nie mogły przyjść w wyznaczonym czasie.
 2. Dziękuję za sprzątanie koscioła i za kwiaty następującym osobom: ………………….

 

INTENCJE     MSZALNE

30.06.2019 –  XIII Niedziela  zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ Władysław Niemiec i Władysław Popławski – imieninowa

Opawa          10.30 – ++ z rodziny Grochowskich: Augustyn, Maria i Józef

Miszkowice  12.00 – ++ Jan Mazur  i Janusz Popławski – z racji Dnia Ojca – od dzieci

                        13.00 – Chrzest: Blanka Stanisława Zyskowska

 

02.07 – wtorek          18.00 – Miszkowice: + Jan Smaga – w miesiąc po śmierci

03.07 – środa           18.00 – Miszkowice: dziękczynno-błagalna – o zdrowie i Boże bł.

04.07 – czwartek      16.30 – Opawa: + Bronisław Skoczeń – od Iwony i Mariusza Barnach z rodziną

18.00 – Miszkowice: w intencji powołań

05.07 – piątek           16.30 – Opawa:  + Bronisław Skoczeń – od Angeliki i Mirosława Barnach z rodziną

18.00 – Miszkowice: + Franciszek Filipowicz – r. śm.

06.07 – sobota         16.30 – Opawa: ++ Stefania, Piotr, Bronisław, Wojciech i Grażyna z rodz. Skoczeń

 

07.07.2019 –  XIV Niedziela  zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ Maria Błońska (25 r.śm.), Jan Błoński, ++ Janina i Wiesław Kluba,

  ++ Danuta i Jan Pacek

Opawa          10.30 –  1). + Ostowska Henryka – od córki z rodziną,

2). ++ z rodz. Hajduków: Piotra, Jana i Władysławę – imieninowa,   3). ++ Król Józef, Mieczysław, Kamil oraz Marek Jamro,   4). ++ Najdycz Antoni i Stefania,  ++ Bocheński Marian i Zofia,    5). ++ Zofia Marian Bocheńscy i Adam Motak,      6). ++ Felicyta i Stefan Majerscy,    7). Roczek Tosi,    8). 95 r. ur. Firszt Anna o zdrowie i Boże bł.,     9). ++ Firszt Jan, Stanisław Edward i Eugeniusz,   10). ++ Helena, Tadeusz, Henryk i Adam Kociołek,     11).  ++ z rodz. Tobiasz: Emilia, Władysław, Józef, Wincenty, oraz Irena Sałajczyk,      12). ++ Cisowska Stanisława i Jan oraz Maria Plich i Florian

Miszkowice  12.00 – Zbigniew Król – o zdrowie i Boże błogosławieństwo

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 28 cze 2019

Hasło Roku – „W mocy Bożego Ducha”

 

 

 

 

 

„W mocy Bożego Ducha” to hasło drugiego roku opracowanego na lata 2017-2019 programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Nowy rok duszpasterski rozpoczął się w I Niedzielę Adwentu. Pomocą w realizacji programu mają być zeszyty tematyczne: teologiczno-pastoralny, homiletyczny, katechetyczny, liturgiczny i maryjny.

Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.

Przedmiotem zainteresowania programu winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską, polegającą na towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia nam coraz bardziej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na Jego miarę. Wierni powinni więc otrzymać możliwość włączenia się w formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania Ducha Świętego w ich życiu.

Wspomnianym już etapom realizacji Programu duszpasterskiego będą towarzyszyły konkretne zadania. Obecnie wchodzimy w drugi rok pracy.

Rok 1 – Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji Programu duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga zostanie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenia z Nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

Rok 2 – Misja w mocy Bożego Ducha

Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym – być może nieznanym jeszcze – świetle. Program zachowuje, zgodnie z przyjętą wcześniej metodologią, podział na cztery zasadnicze cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

CEL EWANGELIZACYJNY

Odznacza się pewną równowagą w sferze działań. Z jednej strony zaakcentowano różne formy przepowiadania (głoszenie Słowa, katecheza, rekolekcje ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne); z drugiej zaś zaobserwowano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, potrzebę formacji na różnych poziomach życia parafialnego oraz tworzenie i promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary.

CEL INICJACYJNY

Na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie roli mistagogii chrześcijańskiej w przepowiadaniu; ukazywanie związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem a chrztem i Eucharystią, jak również podkreślenie znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywania przynależności do Kościoła. Można więc z pewnym przybliżeniem powiedzieć, że cel inicjacyjny wskazuje na źródło mocy, z którego czerpie każdy bierzmowany, oraz na podstawowe możliwości zaangażowania wierzących w proces budowania Kościoła.

CEL FORMACYJNY

W ofercie formacyjnej Kościoła w Polsce zaproponowano ukierunkowanie na odkrywanie wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha Świętego, na odkrywanie Jego obecności w Kościele czy wreszcie na sposób Jego prowadzenia i budowania Kościoła.

CEL SPOŁECZNY

Odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi zawsze do postawy służby (diakonii). Duch Święty uzdalnia bierzmowanych do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do tego, aby tym darem innym służyli. Zaprezentowane powyżej elementy programu pozwalają również na przybliżenie go od strony tematu, hasła i symbolu.

ROK 2017/18

 • Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego
 • Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4)
 • Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk

ROK 2018/19

 • Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha
 • Hasło: „W mocy Bożego Ducha”
 • Symbol: języki ognia

(Opracowano na podstawie: Zeszyt teologiczno-pastoralny.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018,
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, s. 13-19).

Autor: 23 cze 2019

Ogłoszenia duszpasterskie 

23.06.2019 – XII Niedziela zwykła

 1. Zapraszam do składania podpisów w sprawie obrony dzieci przed demoralizacją i pedofilią. Listy znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Dzięki temu podpisowi możesz uratować jakieś dziecko lub wiele dzieci. Obojętność na ten apel będzie grzechem zaniedbania czynienia dobra i przyłożeniem ręki do cierpienia niewinnych dzieci.
 2. w tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
 3. Procesje na zakończenie Oktawy Bożego Ciała w obydwu kościołach w czwartek po Mszy św.
 4. Cykl Nauk Przedmałżeńskich rozpoczyna się w naszej parafii w najbliższą sobotę – 29.06.2019r. o godz. 19.00 w kościele w Miszkowicach. W Naukach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Zapraszam szczególnie pary niesakramentalne, ale także każdego, kto w najbliższych latach pragnie zawrzeć Sakramentalny Związek Małżeński. Zaświadczenia wydawane po tych naukach mają ważność do końca życia.
 5. Dzisiaj do nabycia czerwcowy numer Małego Gościa Niedzielnego.
 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary następującym osobom: Maria Wacławik i Rodzina Ozgowicz. Zapraszam do sprzątania kościoła rodziny z Miszkowic z nr od 123 do 135 oraz rodziny, które nie mogły przyjść w wyznaczonym czasie.
 2. Dziękuję za sprzątanie i udekorowanie kościoła rodzinom państwa Młodych: Arkadiusza Stasikowskiego i Patrycji Henschke.

 

INTENCJE     MSZALNE

23.06.2019 –  XII Niedziela  zwykła

Miszkowice    9.00 – + Józef Stołpiec – z okazji Dnia Ojca – od córki i syna z rodzinami

Opawa          10.30 – + Bronisław Skoczeń – od córek z rodzinami

Miszkowice  12.00 – + Jan Mazur – imieninowa – od żony, synów i synowej

24.06 – poniedz.       Uroczystość św. Jana Chrzciciela

18.00 – Miszkowice: za ++ polecanych w wypominkach (17.30 Różaniec)

25.06 – wtorek          16.30 – Opawa: + Bronisław Skoczeń – od pracowników firmy Słaby

18.00 – Miszkowice: + Janina Ozgowicz – imieninowa

26.06 – środa           18.00 – Miszkowice: ++ Anna Król (r.śm.) i Michał Król

27.06 – czwartek      16.30 – Opawa: za ++ polecanych w wypominkach (16.00 Różaniec)

18.00 – Miszkowice: + Teresa Kowalska – w miesiąc po śmierci

28.06 – piątek           Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30 – Opawa:  + Bronisław Skoczeń – od Heleny i Józefa Barnach z rodziną

18.00 – Miszkowice: +  Kamila Dumana – od najbliższych sąsiadów

29.06 – sobota         Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

16.30 – Opawa: ++ Petronela i Paweł Fedoruk – od rodziny

18.00 – Miszkowice: ++ Król Piotr i Emilia – z racji imienin

30.06.2019 –  XIII Niedziela  zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ Władysław Niemiec i Władysław Popławski – imieninowa

Opawa          10.30 – ++ z rodziny Grochowskich- Augustyn, Maria i Józef

Miszkowice  12.00 – ++ Jan Mazur  i Janusz Popławski – z racji Dnia Ojca – od dzieci

                        13.00 – Chrzest: Blanka Stanisława Zyskowska

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 15 cze 2019

Ogłoszenia duszpasterskie 

16.06.2019 – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 1. Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek w ramach akcji „mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jest to nasza pomoc dla młodzieży wyjeżdżającej na Kresy w celu porządkowania i ratowania polskich cmentarzy, a także promowania polskości na tamtych terenach i wsparcia dla Polaków tam mieszkających.
 2. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego we wtorek o godz. 8.00. Zapraszam do wspólnego dziękczynienia Bogu za mijający rok wszystkie dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników naszej szkoły.
 3. W czwartek doroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – BOŻE CIAŁO  Msze święte w tym dniu z procesją do czterech ołtarzy w Opawie o godz. 10.00 i w Miszkowicach o godz. 12.00.

Ołtarze przygotowują:    –   w Opawie rodziny, które pełnią w tym roku dyżur, a w Miszkowicach:             I ołtarz –   Róża Świętej Urszuli i Mieszkańcy Miszkowic, II ołtarz – Róża św. Michała i mieszkańcy Miszkowic, III ołtarz – mieszkańcy Paprotek i Paczynia, IV ołtarz – mieszkańcy Jarkowic.

W Miszkowicach kościół będzie otwarty w czwartek rano od 8.00 do 9.00. Proszę, aby przygotowanie ołtarzy odbywało się w środę; w czwartek wykonujemy tylko prace konieczne.

Próba dla dzieci, które chcą brać czynny udział w procesji odbędzie się w środę o godz. 17.00 pod kościołem w Miszkowicach.

 1. Rozpoczęliśmy renowację Obrazu z głównego ołtarza „Apoteoza NMP”. Otrzymaliśmy na to dotację z Ministerstwa. Renowacja obrazu potrwa dwa lata. Obraz będzie odrestaurowany w Krakowie pod kierunkiem pani profesor Marii Lelek.
 2. W przyszłą niedzielę będziemy zbierać podpisy w sprawie obrony dzieci przed demoralizacją. Proszę wziąć ze sobą dowód osobisty lub nr pesel.
 3. Dziękuję panu Wiesławowi Królowi za koszenie trawy wokół kościoła w Miszkowicach.
 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary następującym osobom: Lucyna Błońska, Anna Marzec, Andrzej Bednarz. Zapraszam do sprzątania kościoła rodziny z Miszkowic z nr od 112 do 120.
 2. Dziękuję za sprzątanie kościoła .

INTENCJE     MSZALNE

16.06.2019 – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Miszkowice    9.00 – +Jan Bednarz – imieninowa

Opawa          10.30 – + Damian Plizga – 6 r. śm. i ++ z rodziny Plizga

Miszkowice  12.00 – + Jan Leśniak – imieninowa – od żony z dziećmi

 

18.06 – wtorek            8.00 – Miszkowice: zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w int. Parafian

16.30 – Opawa: + Kazimierz Lesiowski – 6 r.śm. oraz ++ Julia, Anna i Andrzej

19.06 – środa           18.00 – Miszkowice: ++ Markowscy: Irena i Jan (rodzice),  i brat Janusz – od rodziny

20.06 – czwartek  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana – Boże Ciało

Opawa         10.00 – w intencji Parafian

Miszkowice  12.00 – 30 rocznica ślubu Aldony i Jana Ochmańskich

21.06 – piątek           18.00 – Miszkowice: ++ Jan i Maria Lewandowscy

22.06 – sobota         15.30 – Opawa: ślub: Stasikowski – Henschke

23.06.2019 –  XII Niedziela  zwykła

Miszkowice    9.00 – + Józef Stołpiec – z okazji Dnia Ojca – od córki i syna z rodzinami

Opawa          10.30 – + Bronisław Skoczeń – od córek z rodzinami

Miszkowice  12.00 – + Jan Mazur – imieninowa – od żony, synów i synowej

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 9 cze 2019

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

09.06.2019 – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

 1. Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na świątynię Opatrzności Bożej.
 2. Nabożeństwo czerwcowe dzisiaj o godz. 17.30 w kościele w Miszkowicach. Na nabożeństwo przychodzą następujący kandydaci do Bierzmowania:………………………….
 1. Dziękuję panu Wiesławowi Królowi za koszenie trawy wokół kościoła w Miszkowicach.
 1. W przyszłą niedzielę po Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek w ramach akcji „mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jest to nasza pomoc dla młodzieży wyjeżdżającej na Kresy w celu porządkowania i ratowania polskich cmentarzy, a także promowania polskości na tamtych terenach i wsparcia dla Polaków tam mieszkających.
 2. W tym tygodniu kancelaria nieczynna. W sprawach pilnych proszę dzwonić na tel. komórkowy.
 3. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom:………………………… Zapraszam do sprzątania kościoła rodziny z Miszkowic z nr od 99 do 110.
 4. Dziękuję za sprzątanie kościoła  rodzicom dzieci pierwszokomunijnych.

 

 

INTENCJE     MSZALNE

 

09.06.2019 – Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

Miszkowice    9.00 – ++ Winiarski Jan i Aleksandra – od syna Mieczysława z rodziną

Opawa          10.30 – + Zbigniew Pietrulewicz – 3 r. śm.- od Teresy z rodziną

Miszkowice  12.00 – + Zofia Pakiet – od męża

 

 

16.06.2019 – Niedziela – Trójcy Przenajświętszej

 

Miszkowice    9.00 – +Jan Bednarz – imieninowa

Opawa          10.30 – + Damian Plizga – 6 r. śm.

Miszkowice  12.00 – + Jan Leśniak – imieninowa – od żony z dziećmi

 

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 1 cze 2019

Ogłoszenia duszpasterskie  02.06.2019

VII Niedziela Wielkanocna –

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 1. Dzisiaj, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Rocznica I-ej Komunii św. w Opawie o godz. 10.30 i w Miszkowicach o godz. 12.00.
 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. Adoracja i zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 1. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania w czwartek o godz. 17.00 w Opawie i o godz. 18.30 w Miszkowicach.
 2. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w Miszkowicach i w Opawie pół godz. przed Mszą św.
 3. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00.
 1. Dzisiaj obchodzimy w Ojczyźnie naszej Święto Dziękczynienia. W przyszłą niedzielę po Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na świątynię Opatrzności Bożej.
 1. Dziękuję panu Wiesławowi Królowi za koszenie trawy wokół kościoła w Miszkowicach.
 1. Dziękuję za sprzątanie i dekorowanie kościoła  rodzicom dzieci Rocznicowych. Zapraszam do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Miszkowic z nr od 91 do 98.
 2. Dziękuję za sprzątanie i dekorowanie kościoła  rodzicom dzieci Rocznicowych. Proszę by  w tym tygodniu kościół posprzątali i zdjęli dekorację rodzice dzieci pierwszokomunijnych.

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić: Dregan Mateusz zam. w Kowarach i Pawlik Katarzyna zam. w Jarkowicach – zap. III.

 

INTENCJE     MSZALNE

02.06.2019 – VII Niedziela Wielkanocna –

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Miszkowice     9.00 – w intencji Róży Różańcowej św. Urszuli Ledóchowskiej

Opawa          10.30 –

1). W intencji dzieci przeżywających Rocznicę I Komunii,

2). ++ Emilia i Władysław Tobiasz oraz Paulina i Jan Trojan – imieninowa,

3).++Jadwiga i Henryk Mrówka, Janina i Piotr Król,

4).++Maria i Stanisław Jamro–od wnuczki z rodziną

5). ++ Guśtak: rodzice, bracia, szwagrowie, bratowa, siostrzenica, Michał Andrejczuk,

6). ++ Góral: Maria, Władysław, Zbigniew, Jan, Kiecka Jadwiga, Mazur Andrzej, Król: Piotr, Janina, Janusz, Błońska: Katarzyna, Michał, Błażej, Jan i Józef,

Miszkowice   12.00 – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

05.06 – środa 

18.00 – Miszkowice: + Błażej Król zmarły w Australii dnia 23.04.2019.

Przeżył 94 lata. Msza św. od rodziny Lewandowskich

06.06 – czwartek

16.30 – Opawa: + Marek Jamro

18.00 – Miszkowice: w int. powołań kapł. i zak., szczególnie z naszej parafii

07.06 – piątek

16.30 – Opawa: Krystyna Bieryt – z racji urodzin – o zdrowie i Boże

błogosławieństwo – od męża, dzieci i wnuków

18.00 – Miszkowice: ++ Grzybek: Antoni (z r. imienin) i Marzanna ( z r. urodzin)

09.06.2019 – Niedziela –

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Miszkowice    9.00 – ++ Winiarski Jan i Aleksandra – od syna Mieczysława z rodziną

Opawa          10.30 – + Zbigniew Pietrulewicz – 3 r. śm.- od Teresy z rodziną

Miszkowice  12.00 – + Zofia Pakiet – od męża

 

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz