kwiecień 2020- archiwa

Autor: 25 kwi 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26.04.2020 – III Niedziela Wielkanocna – Biblijna

 1. W przyszłą niedzielę jako pierwszą miesiąca odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca. Osoby, które nie zmieszczą się w kościele mogą uczestniczyć we Mszy św. przed kościołem.
 2. W poniedziałek 27 kwietnia msza święta z błogosławieństwem relikwiami św. Jana Pawła II.
 3. W najbliższą sobotę 2 maja Uroczystość Królowej Polski. Porządek Mszy niedzielny, chociaż nie jest to Święto obowiązkowe.
 4. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 10.00.
 5. W pierwszy piątek spowiedź w Opawie od 16.00 i w Miszkowicach o od 17.30.
 6. Pierwsza Komunia św. zostaje przesunięta na październik. Odbędzie się ona w Miszkowicach 4.X. o godz.12.00, a w Opawie 11.X. o godz. 10.30.
 7. Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. w kościele może być na Mszy św.:

– w Opawie           24 osoby + 5 na chórze i 1 w przedsionku = 30 osób,

– w Miszkowicach 21 osób   + 3 na chórze i 1 w przedsionku = 25 osób.

  INTENCJE     MSZALNE

26.04.2020 – III Niedziela Wielkanocna – Biblijna     

Miszkowice    9.00 –  ++ Janina Kluba (r.śm.), Wiesław Kluba, Maria i Jan Błońscy, Cezary Postrożny

Opawa          10.30 –  + Jerzy Gryszun – 10 r.śm.

Miszkowice  12.00 – ++ Krzysztof Kalisiak, Król Barbara i Stanisław, Kosińska Bronisława

27.04 – poniedz.      18.00 – Miszkowice: w intencji o pomyślny przebieg leczenia

29.04 – środa           18.00 – Miszkowice:+Stefania Popławska–15 r.śm–od syna z rodziną

30.04 – czwartek      16.30 – Opawa: 18 r. urodzin Wysowski Kacper – dz.bł.

01.05 – piątek        16.30 – Opawa: + Józef Król (100 rocznica urodzin)

18.00 – Miszkowice: intencja wolna

02.05.2020 – sobota – Uroczystość Królowej Polski

Miszkowice    9.00 – ++ Michał i Stefania Popławscy – r.śm.

Opawa          10.30 –  ++ Rodzice: Stanisław i Stanisława Kociołek – od córek

Miszkowice  12.00 – w intencji Parafian

 

03.05.2020 – IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza        

Miszkowice    9.00 – zaj. p. Rokicka

Opawa          10.30 –  1). + Stanisław Olszak

2). ++ Jan i Maria Kołodziej, Stanisław i Franciszka Guguł, Krystyna, Ludwik i Leszek Harjasz, Jan Polichoński, Mieczysław i Zbigniew Skoczeń, Maria, Franciszek i Wincenty Węgrzyn, Maria, Stanisława, Jan i Iwona Pustułka, Maria Pustułka-Krupienia, Stanisław, Krzysztof i Zygmunt Jabłońscy, Jan i Stanisława Szydłowscy, Andrzej Lubieniecki, Jan Klinikow, Stanisława Pawlak, Robert Święch, Jan Rudnicki – od rodziny

3). Dz.-bł. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie,  Boże bł. i opiekę matki Bożej w rodzinie

4). W int. Róży Różańcowej pani Stanisławy Trojan z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży Różańcowej i ich rodzin.

5). + Henryka Ostowska – 13 r. śm. – od córki z rodziną

6). Roczek: Blanka Prokocka – od dziadków

7). ++ Wąsowicz: Zdzisław i jego bracia, rodzice i przodkowie

8). ++ z rodz. Guśtak: Rodzice, bracia, bratowe oraz Michał Adamczyk

Miszkowice  12.00 – ++ Marcel Szulc i Karol Chochorwoski – 5 r. śm.

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

=======================================================================

Autor: 21 kwi 2020

Jeszcze nowsze nieco zmienione przez ustawodawcę:

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 kwietnia 2020 r.

 • 18.
  1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa.
  2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

3). osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
============================================================

Autor: 21 kwi 2020

Jan Kochanowski

Modlitwa o deszcz

Wszego dobrego Dawca i Szafarzu wieczny,

Tobie ziemia, spalona przez ogień słoneczny,

Modli się dżdża i smętne zioła pochylone,

I nadzieja oraczów, zboża upragnione.

 

Ściśni wilgotne chmury świętą ręką swoją,

A ony suchą ziemię i drzewa napoją

Ogniem zjęte; o, który z suchej skały zdroje

Niesłychane pobudzasz, okaż dary swoje!

 

Ty nocną rossę spuszczasz, Ty dostatkiem hojnym

Żywej wody dodawasz rzekom niespokojnym.

Ty przepaści nasycasz i łakome morze,

Stąd gwiazdy żywność mają i ogniste zorze.

 

Kiedy Ty chcesz, wszytek świat powodzią zatonie,

A kiedy chcesz, od ognia jako pióro wspłonie.

 

Pieśni o błogosławieństwo na roli (Droga do Nieba, 1927)

Na melodię Serdeczna Matko

Boże Abrahamów, Boże Królu nieba, – Użycz nam deszczu, bo nam go potrzeba. – Nie karz nas suszą, ani głodem czasem, – By lud Twój wiedział, żeś jest Panem naszym.

Wzdychamy sercem ubogie sieroty, – Daj ziemi żyzność, ciesz nasze roboty. – Wspomóż Marjo i święci Patroni, – Niech nas od głodu pomoc wasza broni.

Boże Abrahamów, Boże miłosierny, Spuść deszcz na ziemię, aby Cię lud wierny – Bogiem uznawał, iżeś jest łaskawy, – A w mocy Twojej przedziwne są sprawy.

Królu nad królami, z wysokości nieba, – Użycz nam deszczu, którego potrzeba, – Ożywiaj pola, owoce i trawy, – Wysłuchaj lud Twój, o Boże łaskawy.

Boże Abrahamów, z wysokiego nieba, – Użycz dżdżu tyle, ile nam potrzeba, – By zbytek deszczu nie nabawił szkody, – Broń od powodzi i wylewu wody.

Ty, o Marjo z wszystkiemi świętymi, Wstaw się do Boga za nami grzesznymi, – Sprawcie to święci u Boga przyczyną, – Niech urodzaje i trzody nie giną.

My Cię zaś za to chwalić będziem Panie, – Póki nas w życiu tem doczesnem stanie, – Że doznaliśmy Twej świętej opieki, – Bądź pochwalony teraz i na wieki.

===========================================================

Autor: 21 kwi 2020

W tym tygodniu módlmy się szczególnie o deszcz.

=========================================================

Kochani uważajcie na te maseczki. Działają tylko 20 minut – tak mówią lekarze. Potem stają się siedliskiem bakterii, grzybów i innych niebezpiecznych wirusów.  Jak najmniej noszenia. Dbajcie o swoje zdrowie, żebyście na zapadli na wiele chorób dróg oddechowych. Pracownicy zakładów, ekspedientki, poproście pracodawcę o załatwienie plastikowych przyłbic. One są jeszcze najbezpieczniejsze i łatwo je zdezynfekować. A według mojej opinii każdy oddech w maseczce jest niezdrowy. Ale ja nie jestem lekarzem. Może by ktoś to zbadał.

Kto dusi się w maseczce może skorzystać z następującego przepisu:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15kwietnia 2020r.

…„§18.1. Od dnia 16kwietnia 2020r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

2.Obowiązku określonego wust.1 nie stosuje się w przypadku:

3) Osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

===============================================================

Autor: 18 kwi 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

19.04.2020 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

 1. Dzisiaj na zakończenie Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Kto dziś odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego otrzyma wiele łask. Zachęcam do tej modlitwy w naszych domach i rodzinach, szczególnie o 15.00.
 2. W czwartek 23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski.
 3. W sobotę 25 kwietnia święto świętego Marka Ewangelisty.
 4. W tym tygodniu modlimy się o deszcz i o urodzaje.
 5. Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. w kościele może być na Mszy św. łącznie z ministrantami:

– w Opawie           24 osoby   (+ 5 na chórze i 1 w przedsionku=30),

– w Miszkowicach 21 osób     (+ 3 osoby na chórze i 1 w przedsionku=25).

 

  INTENCJE     MSZALNE

 

19.04.2020 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

                                        

Miszkowice    9.00 –  Rocznica ślubu Zbigniewa i Marty Król

Opawa          10.30 –  ++ Jamro Jan i Maria, Eugeniusz, Andrzej

Miszkowice  12.00 – + ks. Władysław Bystrek

 

22.04 – środa      18.00 – Miszkowice: intencja wolna

23.04 – czwartek           16.30 – Opawa: + Czesław Pustułka, Maria Pustułka, Jerzy Gryszun

24.04 – piątek      18.00 – Miszkowice: + Janina Kruczek – w miesiąc po śmierci

25.04 – sobota     12.00 – Miszkowice: Chrzest: Pola Kwiatkowska

 

26.04.2020 – Niedziela Biblijna

                                        

Miszkowice    9.00 –  ++ Janina Kluba (r.śm.), Wiesław Kluba, Maria i Jan Błońscy,

Cezary Postrożny

Opawa          10.30 –  + Jerzy Gryszun – 10 r.śm.

Miszkowice  12.00 – ++ Krzysztof Kalisiak, Król Barbara i Stanisław, Kosińska

Bronisława

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

==============================================================

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. w kościele może być na Mszy św.:

w Opawie  24 osoby (+ 5 na chórze i 1 w przedsionku),

w Miszkowicach 21 osób (+ 3 osoby na chórze i 1 w przedsionku).

==============================================================

Autor: 17 kwi 2020

Nie udało się dziś pojechać do Opawy. Jutro wpiszę ile osób może być od poniedziałku na Mszy św. w Opawie.

===========================================

Autor: 17 kwi 2020

UWAGA!!!!!!!!!!!

Od 20 kwietnia, czyli od poniedziałku w Miszkowicach może być w kościele 25 osób (razem z chórem i przedsionkiem),

a w Opawie – zaraz zmierzę metrówką i ogłoszę.

==========================================================

Mądrość Boża ponad wszystkim!

Czyli słucham dobrych stron i mądrych ludzi. Od początku mówili, że wszystko skończy się obowiązkowymi szczepionkami. WHO skompromitowane. Miliony Polaków są przeciwne szczepionce. Ja też. Kto chce niech się szczepi. Gdyby szczepionki były wykonywane w całości przez polskie firmy i przez polskich pracowników i z polskim kapitałem to wtedy pewnie bym zaufał.

A ja najpierw słucham Jezusa. I widzę, że wiele spraw w dzisiejszym świecie nie jest zgodne z Jego nauką, a część jest zupełnie przeciwna. Czytaj Biblię, módl się co dzień, abyś lepszym był i bezpieczniejszym był.

=============================================================

Autor: 16 kwi 2020

Moi kochani jutro nie ma postu. Można jeść potrawy mięsne. Oktawa Wielkanocy zawsze znosi post.

Smacznego.

=====================================================

Autor: 15 kwi 2020

Oczywiście. Za wszystkie szczere akty poświęcenia dla ochrony Polaków ze strony  Rządu, władz, służb medycznych i porządkowych serdeczne Bóg zapłać!

=================================================================

Autor: 15 kwi 2020

Aż śmiech wzbiera, jak niektórzy nie wiedzą nic o wielkiej mocy Boga. Jezus Chrystus jest jedynym Władcą świata. Zajmijmy się Jego sprawami, a On zajmie się naszymi.

Jakoś nie wierzę w pandemię. Jeden zbiorowy wymysł. Śmieszne maski. Nic nie mówiące liczby, a właściwie sprzeczne ze sobą. Zamieszanie. A jak zamieszanie to pilnujcie portfeli. Cenzura najciekawszych wypowiedzi w internecie.

Powtarzam do znudzenia: dla chrześcijanina tragedią jest: zabijanie dzieci (aborcja),  bluźnierstwa (profanacja Imienia Boga, Matki Najświętszej,  spraw i rzeczy świętych), homoseksualizm, małżeństwa jednopłciowe, zamykanie kościołów. Lista jest długa.

Te wszystkie sprawy trzeba by dołączyć do Suplikacji.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego koniecznie odmówmy na głos Koronkę.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

Pamiętam w modlitwie.

Ks. Proboszcz.

======================================================================

Późniejsze wpisy »