Autor: 4 mar 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

05.03.2023 – II Niedziela Wielkiego Postu

  1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca. Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Gorzkich Żali o godz. 15.00.
  2. W poprzednią niedzielę zebraliśmy na rzecz potrzebujących na Ukrainie ponad 1000 zł. Pieniądze zostały przekazane. Bóg zapłać za ofiarność.
  3. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbonek przy wyjściu z kościoła lub u księdza proboszcza.
  4. W przyszłą niedzielę będą do nabycia świece wielkanocne. (kartki świąteczne – co łaska)
  5. Dzisiaj można złożyć ofiary do puszek na Misje – „Ad gentes”.
  6. Zbiórka ministrantów w sobotę w Miszkowicach o godz. 12.00, a w Opawie o godz. 15.30.
  7. Poniżej komunikaty
  8. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary następującym osobom: Popławski Andrzej i Kur Marek. Zapraszam w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Jarkowic z nr od 21 do 67.
  9. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za ofiary na kwiaty rodzinie państwa Guguł. Zapraszam kolejne rodziny.

   INTENCJE     MSZALNE

05.03.2023 – II Niedziela Wielkiego Postu

Miszkowice    9.00 – + Andrzej Obrzut

Opawa          10.30 –        

1). + O. Jacek Nowakowski 

2). + Zofia Janiszewska – od wnuczki Lucyny z rodziną, od wnuczki Sylwii z rodziną,  od synowej Kazimiery

3). + Kazimierz Migacz

4). ++ Bogusława i Antoni Rusnarczyk, Józef, Zofia, Marian, Wojciech, Krystyna

5). ++ Zygmunt, Ryszard, Leonarda, Maria i Leon Prawuccy – od sąsiadów – państwa Mrówka

6). ++ z rodziny Guśtak: rodzice, bracia, siostry, bratowa, siostrzenica, Drozd Józef i Dorota,

7). ++ z rodziny Wąsowicz: Zdzisław, rodzice, bracia, szwagierka

8). ++ siostry: Stanisława i Sabina – od rodziny, Józef Tobiasz – imieninowa – od chrześnicy z rodziną

9). ++ Firszt Anna, Jan, Stanisław, Edward, Eugeniusz, Burska Janina

10).  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Emilki – o uzdrowienie

Miszkowice  12.00 – ++ Krystyna i Lech Pałacha

 

07.03 – wtorek

16.30 – Miszkowice: w intencji ++ polecanych w wypominkach (17.30 Różaniec)

08.03 – środa

18.00 – Miszkowice: Paulina Mrówka – 18 rocznica urodzin

09.03 – czwartek

16.30 – Opawa:  ++ Stanisław i Krzysztof Jeznach

18.00 – Miszkowice: + Barbara Waligóra – od Marysi Zarycznej z Naszacowic

10.03 – piątek  

16.30 – Opawa: + Zofia Janiszewska – od rodziny Przemyślaków

18.00 – Miszkowice: + Barbara Waligóra – od sąsiadów

11.03 – sobota

16.30 – Opawa: + Elżbieta – w 80 r. urodzin

 

12.03.2023 – III Niedziela Wielkiego Postu

Miszkowice    9.00 – + Tadeusz Barnowski   – 37 r.śm.

Opawa          10.30 – ++ Malisz Edward, Kazimierz Pustułka, Józef

Miszkowice  12.00 – ++ Józefa Ślusarz i Janusz Ślusarz

              

 Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

05.03.2023

Komunikat Biskupa Legnickiego

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie,

pragnę się podzielić z Wami radosną wiadomością, że Ojciec Święty Franciszek mianował Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu – Leśnicy ks. Piotra Wawrzynka i przydzielił Mu stolicę tytularną Rusuccuru.

Biskup Nominat urodził się w 1970 r. we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1995 w archikatedrze wrocławskiej. Święcenia biskupie zostały zaplanowane na dzień 15 kwietnia tego roku w katedrze legnickiej.

Biskupa Nominata polecam opiece Matki Bożej Łaskawej, a wspólnotę Kościoła legnickiego proszę o modlitwę w Jego intencji.

† Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki

MODLITWA W INTENCJI BISKUPA NOMINATA PIOTRA WAWRZYNKA

Panie Jezu Chryste, który jesteś Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, Ty powołujesz Pasterzy w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci za powołanie Twojego Sługi, Księdza Piotra Wawrzynka, na urząd biskupa pomocniczego w naszej diecezji. Prosimy, obdarz Go potrzebnymi łaskami, aby z chwilą święceń biskupich mógł w mocy Ducha Świętego rozpocząć i realizować pasterskie posługiwanie w Kościele legnickim.

Miłosierny Boże spraw także, aby Biskup Nominat PIOTR ożywiany Twoją łaską, z ojcowską troską wspierał wszystkich, którzy przynależą do Kościoła legnickiego, aby głosząc słowo Boże, prowadził każdego z nas do zbawienia; aby objawiał Twoje miłosierdzie wszystkim, których spotka: rodzinom i samotnym, chorym i potrzebującym pomocy, starszym oraz młodzieży i dzieciom; aby jako Następca Apostołów umacniał naszą wiarę, pomagał kroczyć drogą miłości i jedności, ukazując wszystkim nadzieję przyszłego zmartwychwstania.

Matki Boża Łaskawa – bądź Mu Matką i Nieustającą Pomocą!

Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela, święci Apostołowie Piotrze i Pawle, św. Jadwigo Śląska wypraszajcie Mu u Boga potrzebne łaski na nowej drodze życia i posługiwania w Kościele legnickim.

 

 

 

Komunikat Biskupa Legnickiego  O przygotowaniu do chrztu dzieci w wieku 7-14 lat
i powołaniu Rejonowych Ośrodków
 Katechumenatu Dzieci. 05.03.2023

Pan Bóg udziela ludziom łaski wiary na różnych etapach życia i w różnym wieku. Wspólnota Kościoła zawsze z radością towarzyszy tym, którzy wyrażają wolę przyjęcia chrztu i włączenia się w zbawienną więź z Jezusem Chrystusem i braćmi w wierze. Droga do wiary i chrztu nazywana jest od zarania chrześcijaństwa katechumenatem.

Coraz częściej o chrzest zabiegają dzieci, które nie zostały ochrzczone w wieku niemowlęcym. Spotykają się one bowiem z rzeczywistością wiary i życia religijnego swoich rówieśników w szkole. Czasem też rodzice lub opiekunowie doświadczają swoistego przebudzenia w wierze i pragną chrztu dla swoich dzieci.  Każdego roku, zwłaszcza w okresie bezpośredniego przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, zgłasza się do księży proboszczów pewna liczba osób, które proszą o chrzest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Nowi bracia i siostry są serdecznie przyjmowani do Kościoła, czy to jako niemowlęta, czy jako starsze dzieci, czy jako dorośli. Udzielenie sakramentu chrztu świętego jest bowiem wydarzeniem radującym i ożywiającym całą wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa. Przyjęcie chrztu wymaga jednak przygotowania zarówno dziecka, jak i jego rodziców lub opiekunów.

W diecezji legnickiej zasady tego przygotowania zostały określone na podstawie „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Piąty rozdział tej księgi liturgicznej, wydanej przez Stolicę Apostolską, nosi tytuł „Obrzędy wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny”. Są w tym dokumencie zawarte normy i procedury obowiązujące szafarzy sakramentów i wszystkich zainteresowanych chrześcijańskim wtajemniczeniem.

Informuję, że z dniem dzisiejszym ustanowiłem w diecezji legnickiej pięć Rejonowych Ośrodków Katechumenatu Dzieci, gdzie będzie się odbywało przygotowanie do chrztu dzieci w wieku katechizacyjnym i ich rodziców. Są to: parafia katedralna św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba Apostoła w Lubaniu, parafia św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze Cieplicach i parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Zatwierdziłem też instrukcję, która dokładnie wytycza drogę do chrztu dzieci w wieku 7-14 lat. Zobowiązuję księży proboszczów oraz wiernych do postępowania zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w tejże instrukcji. Jest ona umieszczona na oficjalnej stronie internetowej diecezji legnickiej: diecezja.legnica.pl/katechumenat   Wraz z ustanowieniem Rejonowych Ośrodków Katechumenatu Dzieci kończą funkcjonowanie dotychczasowe ośrodki nieformalne, w których udzielano chrztu starszym dzieciom. Osoby zgłaszające do chrztu dzieci w wieku katechizacyjnym mają być kierowane przez księży proboszczów do najbliżej położonego ośrodka katechumenalnego i przygotowywane zgodnie z instrukcją, która dzisiaj wchodzi w życie.    Dzieci, które wraz z rodzicami za moją zgodą rozpoczęły już w tym roku szkolnym przygotowanie do chrztu w różnych parafiach, dokończą formację i otrzymają ten sakrament zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Przypominam też, że osoby, które ukończyły 14 rok życia i pragną stać się chrześcijanami, idą drogą ustanowioną w Kościele dla osób dorosłych. Osoby takie należy kontaktować z Centrum Katechumenatu Diecezji Legnickiej, które ma siedzibę w Domu Słowa w Legnicy. Potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej naszej diecezji.   Z racji rozpoczęcia Wielkiego Postu – czterdziestodniowego przygotowania paschalnego – należy dziś podkreślić fakt istnienia w Kościele stanu katechumenów, czyli osób, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa i należą do Kościoła jako ubiegający się o chrzest. Do stanu tego przynależą zarówno dorośli, jak i dzieci w wieku katechizacyjnym. O tych osobach – katechumenach – pamiętamy w modlitwie szczególnie w Wielkim Poście, ponieważ jest to dla nich okres bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego. Trzeba też wiedzieć, że istnieje specjalny obrzęd wprowadzenia do katechumenatu tak dorosłych, jak i dzieci w wieku szkolnym, i że mamy księgi diecezjalne, w których ten fakt zostaje odnotowany.    Dla nas wszystkich, którzy otrzymaliśmy łaskę chrztu i życia w wierze w Jezusa Chrystusa, okres Wielkiego Postu jest drogą oświecenia i oczyszczenia, byśmy w Wielkanoc, podczas Wigilii Paschalnej mogli bardziej świadomi i doświadczeni odnowić przymierze chrzcielne. Obecność katechumenów we wspólnocie Kościoła bardzo nam pomaga w ciągłym odkrywaniu wielkości daru i mocy chrztu świętego   Na tę drogę wszystkim wam błogosławię.

Adres trackback |