Liturgiczna Służba Ołtarza

Autor: 1 kwi 2020

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Komentator(-ka)

Zapowiada tytuł pieśni i numer strony.

Wejście: Przed rozpoczęciem Mszy św.

Ofiarowanie: po Modlitwie Wiernych

Komunia św.: gdy ksiądz spożywa

Ciało i Krew Chrystusa

Uwielbienie: po zamknięciu tabernakulum

Rozesłanie: Po błogosławieństwie

końcowym

Po kartkę z pieśniami trzeba się zgłosić do ks. Proboszcza przed Mszą św.

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Kantor

 

Może być kobieta lub mężczyzna

Śpiewa psalm.

Podchodzi po pierwszym czytaniu.

W czasie drugiego czytania siada tam gdzie ministranci. Po drugim czytaniu śpiewa aklamację przed Ewangelią.

Jest to „Alleluja”, albo „Chwała Tobie”

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Lektor

Może być kobieta lub mężczyzna

Czyta czytania na Mszy świętej.

Czytanie pierwsze.

Podchodzi się do ambonki, aby czytać w momencie, gdy ksiądz usiądzie po modlitwie zwanej Kolektą.

 

Przed Mszą trzeba koniecznie sprawdzić, gdzie jest to czytanie i przeczytać na próbę – można to uczynić w ławce lub w zakrystii.

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Lektor

Może być kobieta lub mężczyzna

Czyta czytania na Mszy świętej.

Czytanie drugie.

Podchodzi się do ambonki, aby czytać w momencie, gdy kantor (on lub ona) skończy śpiewać psalm.

Przed Mszą trzeba koniecznie sprawdzić, gdzie jest to czytanie i przeczytać na próbę – można to uczynić w ławce lub w zakrystii.

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba ładu i czystości

Lavabo.

Osoba pomagająca kapłanowi w obmyciu liturgicznym rąk.

W naszych warunkach jest to obmycie rozszerzone.

Osoba, która wybierze tę kartkę trzyma kociołek z wodą i miseczkę, i polewa kapłanowi ręce.

Do funkcji należy podejść po Modlitwie Wiernych, gdy kapłan ogłosi: „Lavabo” – jak wyżej. Może to uczynić np. słowami: „poproszę osoby do lavabo”.

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba ładu i czystości

Lavabo.

Osoba pomagająca kapłanowi w obmyciu liturgicznym rąk.

W naszych warunkach jest to obmycie rozszerzone.

Osoba, która wybierze tę kartkę trzyma pojemnik z mydłem i odkażacz.

Do funkcji należy podejść, gdy kapłan ogłosi: „Lavabo” – jak wyżej. Może to uczynić np. słowami: „poproszę osoby do lavabo”.

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba ładu i czystości

Lavabo.

Osoba pomagająca kapłanowi w obmyciu liturgicznym rąk.

W naszych warunkach jest to obmycie rozszerzone.

Osoba, która wybierze tę kartkę trzyma ręcznik                                                     lub ręczniki papierowe.

Do funkcji należy podejść po Modlitwie Wiernych, gdy kapłan ogłosi: „Lavabo” – jak wyżej. Może to uczynić np. słowami: „poproszę osoby do lavabo”.

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba ładu i czystości

Posługa Ołtarza

Funkcja polega na przygotowaniu kielicha do Mszy św. i sprawdzeniu czystości ampułek z wodą i winem oraz wyniesieniu ich na stolik.

Przygotowanie kielicha, to sprawdzenie czy wszystko na kielichu jest czyste i w razie potrzeby wymiana na świeże. To w co ubrany jest kielich nazywa się bielizną kielichową. Znajduje się ona w szufladzie w zakrystii. Wymiany bielizny dokonujemy przed Mszą św. Szczegóły u ks. proboszcza lub kościelnego.

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba darów

Osoba ta przynosi dary do ołtarza ze stolika ustawionego na środku kościoła.

Do tej funkcji należy się ustawić przy stoliku w momencie, gdy rozpoczyna się modlitwa wiernych. Wtedy trzeba wziąć do rąk to co będzie niesione w darach i czekać w parach do końca modlitwy wiernych. Wtedy podchodzi się do ołtarza i przekazuje kapłanowi dary czyniąc skłon głowy.

Kto weźmie tę kartkę niesie do ołtarza ampułkę z wodą.

 

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba darów

Osoba ta przynosi dary do ołtarza ze stolika ustawionego na środku kościoła.

Do tej funkcji należy się ustawić przy stoliku w momencie, gdy rozpoczyna się modlitwa wiernych. Wtedy trzeba wziąć do rąk to co będzie niesione w darach i czekać w parach do końca modlitwy wiernych. Wtedy podchodzi się do ołtarza i przekazuje kapłanowi dary czyniąc skłon głowy.

Kto weźmie tę kartkę niesie do ołtarza ampułkę z winem.

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba darów

Osoba ta przynosi dary do ołtarza ze stolika ustawionego na środku kościoła.

Do tej funkcji należy się ustawić przy stoliku w momencie, gdy rozpoczyna się modlitwa wiernych. Wtedy trzeba wziąć do rąk to co będzie niesione w darach i czekać w parach do końca modlitwy wiernych. Wtedy podchodzi się do ołtarza i przekazuje kapłanowi dary czyniąc skłon głowy.

Kto weźmie tę kartkę niesie do ołtarza puszkę z komunikantami.

 

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba światła

Wersje: dla silnych i dla zwyczajnych.

Funkcja polega na uroczystym trzymaniu świec przed ołtarzem w czasie, gdy na ołtarzu dokonuje się Przeistoczenie i jest tam obecny Chrystus w swoim Ciele i w swojej Krwi.

Sposób wykonania: w czasie śpiewu „Święty Święty” podchodzimy do świec, które stoją na lichtarzach przed balaskami. Podnosimy je do góry – płomień na wysokości oczu – i trzymamy do śpiewu „Baranku Boży”. (zwyczajni same świece, a silni z lichtarzami),  Stoimy twarzą do siebie, a bokiem do ołtarza. Nie klękamy. Po „Baranku Boży” zostawiamy świece, gdzie były i wracamy.

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba światła

Wersje: dla silnych i dla zwyczajnych.

Funkcja polega na uroczystym trzymaniu świec przed ołtarzem w czasie, gdy na ołtarzu dokonuje się Przeistoczenie i jest tam obecny Chrystus w swoim Ciele i w swojej Krwi.

Sposób wykonania: w czasie śpiewu „Święty Święty” podchodzimy do świec, które stoją na lichtarzach przed balaskami. Podnosimy je do góry – płomień na wysokości oczu – i trzymamy do śpiewu „Baranku Boży”. (zwyczajni same świece, a silni z lichtarzami),  Stoimy twarzą do siebie, a bokiem do ołtarza. Nie klękamy. Po „Baranku Boży” zostawiamy świece, gdzie były i wracamy.

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Nawikulariusz

Trzyma podczas Mszy św. łódkę z kadzidłem i mirrą – stojąc przy kapłanie – w tych momentach, gdy kapłan ogłosi: „Okadzenie”. W czasie okadzenia idzie za kapłanem. Po okadzeniu zostawia łódkę i wraca na swoje miejsce.

Łódka znajdować się będzie na klęczniku przed  balaskami.

 

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Turyferariusz

Trzyma podczas Mszy kadzielnicę – stojąc przy kapłanie – w tych momentach, gdy kapłan ogłosi: „Okadzenie”. W czasie okadzenia idzie za kapłanem. Po okadzeniu zostawia kadzielnicę i wraca na swoje miejsce.

Kadzielnica znajdować się będzie przy klęczniku przed balaskami.

 

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Posługa śpiewu

 

Rozpoczyna pieśni, które zapowiada komentator.

W przypadku nieobecności komentatora sam podaje tytuł pieśni i numer strony.

Po kartkę z pieśniami trzeba się zgłosić do ks. Proboszcza przed Mszą św.

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Posługa procesyjna

Funkcja polega na tym, aby koordynować wszelkie procesje.

Na dzisiaj polegałaby na tym, aby podczas modlitwy „Ojcze nasz” sprawdzić, czy jest ktoś przed kościołem do Komunii św. i poinformować o tym księdza w czasie śpiewu „Baranku Boży”. Należy też ludziom przed kościołem powiedzieć, że ksiądz przyjdzie do nich z Komunią świętą i wskazać im miejsce, gdzie mają się ustawić.

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba porządkowa

Funkcja polega na obsłudze stolika przy wyjściu z kościoła.

Chodzi tu głównie o gazety i dozownik na wodę święconą. Na stoliku jest wiele materiałów. Trzeba zachować tam porządek.

Osoba, która wzięła tę kartkę jest odpowiedzialna, aby tak otworzyć dozownik, by woda kapała średnio co sekundę. Po Mszy św. natomiast zamknąć dozownik.

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba porządkowa

Funkcja polega na obsłudze stolika przy wyjściu z kościoła.

Chodzi tu głównie o gazety i dozownik na wodę święconą. Na stoliku jest wiele materiałów. Trzeba zachować tam porządek.

Osoba, która wzięła tę kartkę jest odpowiedzialna, aby przed pierwszą Mszą św. wystawić i ułożyć gazety i foldery, a po ostatniej Mszy św. przynieść gazety oraz koszyk z ofiarami do zakrystii.

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Modlitwa Wiernych

Funkcja polega na przedstawianiu próśb wiernych w czasie liturgii. Do funkcji podchodzi się po Ewangelii lub po modlitwie „Wierzę w jednego Boga”

Osoba z tą kartą czyta:

 1. Módlmy się za Kościół Święty, za papieża, biskupów, kapłanów i lud wierny, aby w tym trudnym czasie szczególnie jednoczył się i trwał na nieustającej modlitwie. Ciebie prosimy….
 2. Liturgiczna Służba Ołtarza

Modlitwa Wiernych

Funkcja polega na przedstawianiu próśb wiernych w czasie liturgii. Do funkcji podchodzi się po Ewangelii lub po modlitwie „Wierzę w jednego Boga”

Osoba z tą kartą czyta:

 1. Módlmy się w intencji osób chorych i tych, którzy się nimi opiekują: bliskich, służb medycznych i sanitarnych, służb porządkowych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz o ustanie epidemii. Ciebie prosimy….

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Modlitwa Wiernych

Funkcja polega na przedstawianiu próśb wiernych w czasie liturgii. Do funkcji podchodzi się po Ewangelii lub po modlitwie „Wierzę w jednego Boga”

Osoba z tą kartą czyta:

 1. Módlmy się za rządzących państwami, aby wszelkie decyzje podejmowali z troską o zdrowie obywateli i ich godną przyszłość oraz byli mocni Duchem Bożym i zdrowi na ciele i umyśle. Ciebie prosimy….
 2. Liturgiczna Służba Ołtarza

Modlitwa Wiernych

Funkcja polega na przedstawianiu próśb wiernych w czasie liturgii. Do funkcji podchodzi się po Ewangelii lub po modlitwie „Wierzę w jednego Boga”

Osoba z tą kartą czyta:

 1. Módlmy się za kraje pogrążone w konfliktach, wojnach, biedzie, prześladowaniach, aby zapanowały w nich pokój i jedność, przebaczenie i wzajemna pomoc. Ciebie prosimy….

 

 

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza

Modlitwa Wiernych

Funkcja polega na przedstawianiu próśb wiernych w czasie liturgii. Do funkcji podchodzi się po Ewangelii lub po modlitwie „Wierzę w jednego Boga”

Osoba z tą kartą czyta:

 1. Módlmy się za nas samych, abyśmy siebie i otaczających ludzi traktowali z szacunkiem, życzliwością, troską o zdrowie i z wiarą, że dla każdego Chrystus umarł i zmartwychwstał Ciebie prosimy….
 • Komentarze (0)

Adres trackback | RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.