Autor: 21 kwi 2020

Jeszcze nowsze nieco zmienione przez ustawodawcę:

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 kwietnia 2020 r.

  • 18.
    1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa.
    2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

3). osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
============================================================

Adres trackback | RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.