wrzesień 2020- archiwa

Autor: 27 wrz 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27.09.2020 – XXVI Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy doroczny odpust ku czci św. Michała Archanioła i Wszystkich Świętych. Msza święta Odpustowa w Miszkowicach o godz. 13.00. Na Mszy św. błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II. Mszy św. o 9.00 nie będzie.
 2. Odpust parafialny jest połączony ze Świętem Dziękczynienia za plony. Delegacje 6 sołectw składają dzisiaj dary przed ołtarzem dziękując bogu za plony, za owoce ziemi.
 3. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. W Miszkowicach będziemy się modlić w intencji powołań przed Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30 i na Mszy św. o 18.00. Po Mszy św. nie będzie już adoracji.
 4. Odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00.
 5. Od czwartku – 01.10. – zapraszam na nabożeństwa różańcowe zawsze pół godz. przed Mszą świętą. Dzieci klasy III i IV przychodzą obowiązkowo w Opawie w czwartki i w soboty, a w Miszkowicach w środy i w piątki.
 6. Próba dla dzieci komunijnych z klasy IV w Miszkowicach w czwartek o godz. 18.15.
 7. Spowiedź przed Pierwszą Komunią świętą odbędzie się w sobotę o godz. 00.
 8. Pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa w najbliższą sobotę.
 9. Spotkanie dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania w sobotę o godz. 15.00 w kościele w Opawie.
 10. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca i Uroczystość Pierwszej Komunii w Miszkowicach.
 11. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę pani Leśniak Jadwidze. W tym tygodniu kościół sprzątają rodzice dzieci pierwszokomunijnych
 12. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym rodzinom: Motak, Nakoneczny, Tobiasz. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne trzy rodziny.

 INTENCJE     MSZALNE

27.09.2020 – XXVI Niedziela zwykła

Opawa           10.30 – ++ Elżbieta i Jan Przemyślak – od syna z rodziną

Miszkowice  13.00 – ODPUST PARAFIALNY

1). ++ Helena, Władysław, Kazimierz i Henryk Popławscy

2). + Janusz Popławski – 4 r. śm.

3). W intencji o pomyślny przebieg leczenia

4). Jolanta Ferderer 1 rocznica śmierci

01.10 – czwartek      16.30 – Opawa:

18.00 – Miszkowice: w int. powołań

02.10 – piątek           16.30 – Opawa:

18.00 – Miszkowice: ++ Henryk Rogas, Anna, Paweł, Józef  Dąbrowscy

03.10– sobota          16.00 – Miszkowice: Chrzest: Oliwia Maria Borkowska

17.00 – Miszkowice: w intencji Teresy o zdrowie i Boże błogosł. Z racji imienin

18.00 – Miszkowice: ++ Rodzice z obu stron: Zofia i Edmund Nasypany, Helena i Edward Rusek

04.10.2020 – XXVII Niedziela zwykła

Miszkowice     9.00 – ++ Rodzice: Janina i Eugeniusz Kowal i Andrzej Kowalczyk

Opawa           10.30 – 1). + Michał Król – imieninowa,    2). + Aneta Daniszewska – 12 r.śm.,

3). + O. Jacek Nowakowski – od rodziny Trojan i Dąbrowskich,   4). 85 r. urodzin Danuty Jeznach – o zdrowie i opiekę Matki Bożej,   5). ++ Teresa, Mieczysław Guśtak, ++ Rodzice i Rodzeńśtwo – od dzieci,     6). + O. Jacek Nowakowski – od Patryka z rodziną,   7). + Michał Król – imieninowa od żony

            Miszkowice  12.00 – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

 

 1. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 20 wrz 2020

Z kazania na XXV niedzielę zwykłą 20.09.2020.

Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie Konwencji Stambulskiej

Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwanej powszechnie Konwencją Stambulską, pragniemy niniejszym przypomnieć, że w tej sprawie zgodne stanowisko przyjęło już zgromadzenie biskupów Europy Środkowej, którzy wezwali do odrzucenia tego dokumentu.

Równocześnie z uznaniem przyjmujemy powstanie społecznej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, zachęcając do wspierania tej akcji.

Całkowicie słusznie Konwencja Stambulska pragnie walczyć z dyskryminacjami wynikającymi z różnicy płci (ang. sex, franc. sexe), czyli biologicznych różnic między kobietą a mężczyzną. Jednakże obok tego Konwencja wprowadza elementy ideologii gender, mówiąc  o konieczności zwalczania różnego rodzaju dyskryminacji  związanych z gender(franc. genre). Wielokrotnie występujące w tym dokumencie pojęcie gender – tłumaczone na język polski jako „płeć społeczno-kulturowa” – oznacza, według Konwencji, „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” (por. Konwencja Stambulska, art. 3 lit. c).

Co więcej, w Konwencji Stambulskiej jest mowa również o tym, że jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja (por. tamże, art. 12 ust. 5). Dlatego też Konwencja domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały „zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn” (por. tamże, art. 12 ust. 1), oraz aby wprowadziły „do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji (…) treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn [a także] niestereotypowych ról społeczno-kulturowych” (por. tamże, art. 14 ust. 1).

Tymczasem małżeństwo, czyli trwały związek kobiety i mężczyzny, oraz ich dopełniające się role: macierzyństwo i ojcostwo, które stanowią również polskie wartości konstytucyjne, nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka i społeczeństwa, zgodnie z wolą samego Stwórcy (por. Rdz 1, 27-28).

Wspieramy również – i zachęcamy, aby wspierać – wszelkie zmiany w polskim prawie karnym, które służą jeszcze większej ochronie i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Przypominamy, że głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc, są: alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego. Podpisali Biskupi Polscy.

REFLEKSJA:

Wszelkie zło, a głównie Gender, LGBT, chce dzisiaj zawładnąć ludzkością w inteligentny sposób. Polega on na tym, że:

– po pierwsze: zwalcza się poszczególne wyznania religijne kłamliwie obwiniając je za wszelkie zło w świecie, także to które niesie ze sobą LGBT i Gender. Czyli zrzucając własne grzechy na te religie. Najbardziej piętnowana jest wiara katolicka, ponieważ ona pochodzi wprost od Boga i w jej świetle najbardziej widać grzechy i całą przewrotność oraz zagrożenie dla społeczeństw ze strony LGBT i Gender.

po drugie: to co jest charakterystyczne dla LGBT i Gender – mowa nienawiści, brak szacunku dla drugiej osoby, brak tolerancji, krzywdzenie kobiet i dzieci, pedofilia itp. – próbują zrzucić na barki tych, którzy się i sprzeciwiają, a najbardziej na katolików, bo ich Bóg wyraźnie sprzeciwia się ideologii homoseksualnej.

po trzecie: mimo pałania nienawiścią do wiary w Boga, używają nauki Bożej do usprawiedliwiania swoich niecnych działań cynicznie zmieniając Ewangelię, używając rzeczy i słów świętych do uwiarygodnienia swoich zwyrodnień. Np. używając symbolu tęczy, który w Biblii jest znakiem przymierza Boga z ludźmi, do oznaczenia zachowań jakie Bóg potępia i stawia w szeregu najgorszych grzechów. A także przeinaczając Jezusową miłość na grzeszne pożądanie i zboczenia. A nawet profanując Mszę św. i Jasnogórski Obraz.

po czwarte: ukrywają swoją pełną nienawiści do chrześcijan ideologię pod płaszczykiem różnych form niby dobrego wychowania i edukacji, a nawet pomocy rodzinie, którą jednocześnie chcą zniszczyć

Niestety na zachodzie te ideologie opanowały już wiele krajów. Polska jeszcze opiera się skutecznie. Dlatego jest prześladowana i nienawidzona. Mimo, że jesteśmy potulni jak baranki szykanuje się nam i wmawia bajkę o niepraworządności. A robią to kraje (kraj), gdzie praworządność jest najbardziej łamana, i to od wieków po dziś dzień.

Nasze działania powinny iść w kierunku mocnej kontroli co do wszystkich spraw i treści przychodzących do naszej Ojczyzny,  a szczególnie trzeba troszczyć się o pilnowanie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Skutki działania na ich umysły i serca są często nieodwracalne.

Niech Pan Bóg ma nas w swojej opiece.

Autor: 20 wrz 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20.09.2020 – XXV Niedziela zwykła

 

 1. W przyszłą niedzielę w naszej parafii doroczny odpust ku czci św. Michała Archanioła i Wszystkich Świętych. Msza święta Odpustowa w Miszkowicach o godz. 13.00. Na Mszy św. błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II. Mszy św. o 9.00 nie będzie.
 2. Odpust parafialny będzie połączony ze Świętem Dziękczynienia za plony. Delegacje 6 sołectw złożą dary przed ołtarzem. Owoce ziemi i pracy rąk ludzkich zostaną pobłogosławione.
 3. Próba dla dzieci komunijnych w Miszkowicach w czwartek o godz. 18.00.
 4. Spotkanie dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania w sobotę o godz. 15.00 w kościele w Miszkowicach.
 5. Zapraszamy na zakończenie projektu „renowacji obrazu św. Floriana i remontu kaplicy p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Opawie” w sobotę 26 września na godz. 16.30 do tejże górskiej leśnej kaplicy.
 6. Przy wyjściu z kościoła można złożyć podpisy pod projektem ustawy ”STOP LGBT”.
 7. W tym roku z powodu epidemii nie
 8. Dziękuję za sprzątanie kościoła, ofiary i kwiaty następującym osobom: Małgorzata Szymonek, Dąbrowska Jolanta, Łyczko Elżbieta, Zych Bożena, Zych Dawid, Pawlikowska Zofia, Kondoł Weronika. Dziękuję także za kwiaty państwu Ochmańskim. Zapraszam w sobotę na godz. 9.00 do przedodpustowego sprzątania kościoła rodziny z Jarkowic z nr od 152 do końca. Kwiaty na Odpust są zamówione w kwiaciarni. Proszę zatem tym razem nie przynosić żadnych kwiatów.
 9. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym rodzinom: Fecko, Rębilas, Wilczyńska. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne trzy rodziny z Opawy.

 INTENCJE     MSZALNE

20.09.2020 – XXV Niedziela zwykła

Miszkowice     9.00 – ++ Ewa, Michał, Kazimierz, Czesława Zięba

Opawa           10.30 – + Bronisław Skoczeń – od Teresy z rodziną

Miszkowice  12.00 – + Małgorzata Kur

 

23.09 – środa           18.00 – Miszkowice:

24.09 – czwartek      16.30 – Opawa:

25.09 – piątek           18.00 – Miszkowice:

26.09 – sobota         18.00 – Miszkowice: 3 rocznica ślubu Pauliny i Michała

19.00 – Opawa: ++ Wanda, Karol, Mieczysław, Stanisław, Jan, Maria z rodziny

Lizoń, Stanisław i Justynka z rodziny Rudy

27.09.2020 – XXIV Niedziela zwykła

Opawa           10.30 – ++ Elżbieta i Jan Przemyślak – od syna z rodziną

Miszkowice  13.00 – ODPUST PARAFIALNY

1). ++ Helena, Władysław, Kazimierz i Henryk Popławscy

2). + Janusz Popławski – 4 r. śm.

3). W intencji o pomyslny przebieg leczenia

 1. Jolanta Ferderer 1 rocznica smierci

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 12 wrz 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.09.2020 – XXIV Niedziela zwykła

 

 1. Dzisiaj rozpoczyna się X Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem „Budujmy więzi”. Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania.
 2. W ramach przygotowania do Bierzmowania kandydaci mają dzisiaj wspólną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego przy krzyżach: w Opawie o godz. 14.30 i w Miszkowicach o godz. 15.00. Zapraszam na tę modlitwę wszystkich parafian. Uczcimy w ten sposób święty Krzyż Chrystusowy w przeddzień święta jego wywyższenia.
 3. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w piątek święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.
 4. Próba dla dzieci komunijnych w Miszkowicach w czwartek o godz. 18.00.
 5. Spotkanie dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania w sobotę o godz. 15.00 w kościele w Opawie.
 6. W tym roku dziękczynienie Bogu za plony będzie miało miejsce podczas Mszy św. odpustowych w obydwu kościołach.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary następującym osobom: Mirosław Pakiet, Sławomir Hajduk. Zapraszam w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Jarkowic z nr od 116 do 150.
 8. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym rodzinom: ………. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne trzy rodziny z Opawy.

 INTENCJE     MSZALNE

13.09.2020 – XXIV Niedziela zwykła

Miszkowice     9.00 – + Krystyna Bednarz – rocz. śm.

Opawa           10.30 – ++ z rodziny Grochowskich: Augustyn, Maria i Józef

Miszkowice  12.00 – ++ Marcin Król – 10 r.śm., Teresa i Franciszek Grus, Piotr Król

 

15.09 – wtorek          14.00 – Miszkowice – Pogrzeb: + Józef Czajka

16.09 – środa           18.00 – Miszkowice:

17.09 – czwartek      16.30 – Opawa:

18.09 – piątek           18.00 – Miszkowice:

19.09 – sobota         16.30 – Opawa: o zdrowie i Boże bł. dla Kazimierza Hajduka w 55 r. urodzin –

od Mamy

18.00 – Miszkowice: + Józefa Gemon

 

20.09.2020 – XXV Niedziela zwykła

Miszkowice     9.00 – ++ Ewa, Michał, Kazimierz, Czesława Zięba

Opawa           10.30 – + Bronisław Skoczeń – od Teresy z rodziną

Miszkowice  12.00 – + Małgorzata Kur

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 5 wrz 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 06.09.2020 – XXIII Niedziela zwykła

 

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja i zmiana tajemnic Żywego Różańca. Adoracja w Opawie po mszy św., a w Miszkowicach o godz. 17.30.
 2. Dzisiaj spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych w Miszkowicach  o godz. 16.00.
 3. Próba dla dzieci komunijnych w Miszkowicach w czwartek o godz. 17.30.
 4. Spotkanie dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania w najbliższą sobotę – 12 września – o godz. 15.00 w kościele w Miszkowicach. (Uwaga! pół godz. wcześniej na ten temat było inne ogłoszenie, obecne jest obowiązujące)
 5. Policja ostrzega przed oszustami – ulotki na stoliku przy wyjściu z kościoła.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła, ofiary i kwiaty następującym osobom: Grębla Maria, Grębla Helena oraz Aldona i Jan Ochmańscy. Zapraszam w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Jarkowic z nr od 89 do 115.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym rodzinom: Andrejczuk, Filipowicz, Guśtak. Zapraszam do sprzątania kościoła kolejne trzy rodziny z Opawy.

 INTENCJE     MSZALNE

06.09.2020 – XXIII Niedziela zwykła

Miszkowice     9.00 – ++ Rozalia Barnowska (imieninowa) i Ryszarda Jacewicz

Opawa           10.30 – 1). + Rębilas Krzysztof – r.śm.          2). + Stefan Kociołek – od siostry z rodziną

3). ++ Eugeniusz Nowakowski, Zofia Chlipała, o. Jacek Nowakowski,

4). ++ Zbigniew, Wincenty i Marta Pietrulewicz – od Teresy z rodziną,

5). ++ z rodziny Guśtak: rodzice, bracia i bratowe, ++ z rodz. Wąsowicz: Zdzisław, rodzice, bracia, + o. Jacek Nowakowski,

6). O zdrowie i Boże bł. dla Marka Ptaka,

7). O zdrowie dla kochanej Mamy – od męża i dzieci z rodzinami,

8). ++ Jan i Maria Kołodziej, Stanisław i Franciszka Guguł, Krystyna Harjasz, Mieczysław i Zbigniew Skoczeń – od rodziny,

9). + O. Jacek Nowakowski – od rodziny Guguł

10). ++ Wiesława i Adam Motak

Miszkowice  12.00 – ++ Stanisław Waligóra – 14 r.śm. i jego rodzice: Stanisław i Ludwika oraz

                                    Leśniak: Wojciech, Józef i Józefa

Miszkowice 18.00 – w intencji Józia Ligockiego, podziękowanie za dar życia, o uzdrowienie,

Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Częstochowskiej i siłę dla całej rodziny

 

08.09 – wtorek         18.00 – Miszkowice: + Jan Kubieniec – w r. śm. – od rodziny

09.09 – środa           18.00 – Miszkowice: ++ Rodzice: Michalina i Jan Król

10.09 – czwartek      16.30 – Opawa: +o.Jacek Nowakowski – w miesiąc po…od uczestników pogrzebu

11.09 – piątek           16.30 – Opawa:        za zmarłych polecanych w wypominkach (16.00 – Różaniec)

18.00 – Miszkowice: za zmarłych polecanych w wypominkach (17.30 – Różaniec)

12.09 – sobota         17.00 – Miszkowice: ++ Janina i Władysław Kowalczyk z racji urodzin – od rodziny

 

13.09.2020 – XXIV Niedziela zwykła

Miszkowice     9.00 – + Krystyna Bednarz – rocz. śm.

Opawa           10.30 – ++ z rodziny Grochowskich

Miszkowice  12.00 – ++ Marcin Król – r.śm., Teresa i Franciszek Grus, Piotr Król

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz