wrzesień 2022- archiwa

Autor: 28 wrz 2022

Uwaga!!!!  Ważne wydarzenia w Krzeszowie:

1 października  – sobota – Pielgrzymka Żywego Różańca i Festiwal zespołów folklorystycznych

8 października – sobota – Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych, ERM i wszystkich dzieci oraz Festiwal piosenki religijnej i patriotycznej.

Szczegóły tych uroczystości w zakładce „wydarzenia”.

Autor: 28 wrz 2022

Pielgrzymka Żywego Różańca oraz Przegląd Zespołów Folklorystycznych – sobota 1 października 2022

W sobotę 1 października 2022 roku będzie miała miejsce Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej.  Uroczystości przewodniczył będzie Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki.

Po Eucharystii na Placu Klasztornym wierni będą mieli okazję posilić się w trakcie agapy oraz wysłuchać występów zespołów folklorystycznych. Uroczystość zakończy się koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. św. Józefa.

W tym wydarzeniu wystąpią również zespoły folklorystyczne funkcjonujące przy domach kultury i parafiach z terenu Dolnego Śląska. Zapisy trwały do dnia 25 września 2022 r.

 

Regulamin

REGULAMIN PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH W RAMACH FESTIWALU KRZESZÓW 2022

1. Organizator: Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów

2. Nazwa przedsięwzięcia: Przegląd Zespołów Folklorystycznych (zwany dalej Festiwalem).

3. Cele Festiwalu:

a) kultywowanie polskich tradycji,

b)stworzenie możliwości poznania muzyki regionalnej i obcowania z nią,

c) prezentacja dorobku zespołów muzycznych,

d) rozwijanie wrażliwości estetycznej seniorów poprzez bezpośredni kontakt z kulturą,

e) wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Festiwalu.

4. Warunki uczestnictwa.

a) W Festiwalu mogą wziąć udział senioralne schole, chóry, zespoły wokalnoinstrumentalne, pod warunkiem,że zespół we właściwym terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgłosi chęć uczestnictwa w Festiwalu.

b) Wiek uczestników. Festiwal zostanie przeprowadzony w kategorii senioralnej od 35 roku życia wzwyż.

c) zespoły mogą liczyć nie więcej niż 25 osób + 5 osób towarzyszących

d) do festiwalu zgłaszać mogą się również soliści. Decyzję o utworzeniu osobnej kategorii organizator podejmie po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami

e) Festiwal jest podzielony na dwa etapy:

– I etap – wstępny: Zespoły (soliści), które chcą wziąć udział w Festiwalu, są zobowiązane przesłać na adres fundacji (Fundacja „Europejska Perła Baroku”, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów) Kartę Zgłoszeniową i płytę „demo” z max. 5 (pięcioma) utworami o tematyce religijnej i patriotycznej w terminie do 22 września 2022 r. Wrazz przesłaniem płyty „demo”, członkowie zespołów wyrażają zgodę na utrwalanie i korzystanie z ich wizerunku i artystycznych wykonań oraz przenoszą na Organizatora Festiwalu prawa autorskie do materiału zawartego na płycie, zgodnie z Oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

– II etap – Koncert Finałowy i Galowy Festiwalu: o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje Komisja, którą powołuje Organizator. Zespoły, które zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 26 września 2022 roku. Wszystkie decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Koncert Galowy Festiwalu odbędzie się 1 października 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Organizator zapewnia zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu profesjonalną scenę, obsługę techniczną, garderobę. Zespoły prezentują na Koncercie Galowym Festiwalu trzy utworów o tematyce religijnej i patriotycznej, charakterystycznych dla swojego regionu lub innego regionu naszej Ojczyzny. Czas trwania występu z przygotowaniem nie może przekroczyć 20 minut. Organizator gwarantuje zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu, wyżywienie. Każdy zespół powinien posiadać Opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

5. Nagrody:  Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.

6. Postanowienia końcowe:

a) Regulamin wrazz Kartą Zgłoszenia dostępne są na stronie: www.opactwo.eu

b) Informacje udzielane są pod adresem mailowym: administracja@opactwo.eu

c) Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.

7. Gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

8. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów, tj. Organizator.

9. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres Organizatora.

10. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji Festiwalu.

11. Dane osobowe przechowywane są przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji Festiwalu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa.

12. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom.

13. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.

14. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu.

15. Uczestnik Festiwalu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szczegółową informacją dot. nadchodzącego przeglądu dysponuje nasze festiwalowe biuro. Kontakt: 510 227 769, administracja@opactwo.eu

Tegoroczne Przegląd Zespołów Folklorystycznych odbywa się w ramach „Festiwalu Krzeszów 2022”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Pielgrzymka Żywego Różańca - plakat

Autor: 28 wrz 2022

5. Pielgrzymka Dzieci do Krzeszowa oraz Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej – trwają zapisy

Kontynuując wieloletnią tradycję Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej (dalej PRiP), a także biorąc pod uwagę jego popularność serdecznie zapraszamy do zapisywania się do udziału w tegorocznej edycji.

8 października do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie przybędą dzieci z całej Polski. To już piąta edycja pielgrzymki najmłodszych do pocysterskiego opactwa. Podczas wydarzenia odbędzie się Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, na który trwają zapisy. Patronat medialny nad inicjatywą sprawuje Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”.

V Pielgrzymka Dzieci do Krzeszowa pod hasłem „Wielkie Odkrycie” rozpocznie się o godz. 10.00 przeglądem zespołów w ramach Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, który stanowi kontynuację wielowiekowej tradycji. Na przybyłe dzieci czekają również gry terenowe i konkurencje, a także zabawy na dmuchańcach.

„Odwiedzający Pocysterskie Opactwo otrzymają moc muzyki i śpiewu. Serdecznie zapraszamy zespoły do zapisywania się do festiwalu. Zapisy trwają do dnia 2 października 2022” – informują organizatorzy na stronie sanktuarium.

Nie zabraknie czasu na wspólną modlitwę, która jest niezbędna w formowaniu osobowości młodego człowieka na drodze do świętości. Najważniejszym punktem pielgrzymki będzie Msza św. sprawowana o godz. 15.00 w kościele pw. św. Józefa. Podczas Eucharystii śpiewem będzie chwalił Pana Boga chórek dzieci „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza.

Do Krzeszowa będą pielgrzymować m.in. dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych. Opiekun wspólnoty o. Piotr Dettlaff CSsR zaprasza do udziału w tym radosnym wydarzeniu.

– Kochane Dzieci, Przyjaciele z Podwórkowych Kółek Różańcowych! Przed nami szczególny miesiąc: październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II przypomina nam, że Różaniec jest skarbem, który trzeba odkryć. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Was na nasze najbliższe regionalne spotkanie. Już 8 października będziemy pielgrzymować do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w diecezji legnickiej. Gorąco Was zapraszamy w imieniu samej Matki Bożej. Do zobaczenia! – zachęca redemptorysta.

Źródło: naszdziennik.pl

Serdecznie zapraszamy zespoły do zapisywania się do festiwalu zapisy trwają do dnia 2 października 2022.

 

Regulamin i karta zgłoszeń – doc (word)

Regulamin i karta zgłoszeń – pdf

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH FESTIWALU KRZESZÓW 2022

 1. Organizator:

Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów

 1. Nazwa przedsięwzięcia:

Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej (zwany dalej Festiwalem).

 1. Cele Festiwalu:
 2. a) kultywowanie polskich tradycji,
 3. b) stworzenie możliwości poznania muzyki regionalnej i obcowania z nią,
 4. c) prezentacja dorobku młodzieżowych zespołów muzycznych,
 5. d) rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą,
 6. e) wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Festiwalu.
 7. Warunki uczestnictwa.
 8. a) W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe schole, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne, pod warunkiem, że zespół we właściwym terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgłosi chęć uczestnictwa w Festiwalu.
 9. b) Członkowie zespołów –osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Festiwalu wyłącznie za pisemną zgodą prawnego przedstawiciela.
 10. c) Wiek uczestników. Festiwal zostanie przeprowadzony bez ograniczeń wieków dla uczestników
 11. d) Zespoły mogą liczyć nie więcej niż 25 osób + 5 osób towarzyszących
 12. e) Do festiwalu zgłaszać mogą się również soliści w wieku
 13. f) Festiwal jest podzielony na dwa etapy:

I etap – wstępny: Zespoły (soliści), które chcą wziąć udział w Festiwalu, są zobowiązane przesłać na adres fundacji (Fundacja „Europejska Perła Baroku”, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów) Kartę Zgłoszeniową oraz opcjonalnie płytę „demo” z max. 5 (pięcioma) utworami o tematyce religijnej
i patriotycznej w terminie do 25 września 2022 r. Wraz z przesłaniem płyty „demo”, członkowie zespołów wyrażają zgodę na utrwalanie i korzystanie z ich wizerunku i artystycznych wykonań oraz przenoszą na Organizatora Festiwalu prawa autorskie do materiału zawartego na płycie, zgodnie
z Oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

II etap – Koncert Finałowy i Galowy Festiwalu:  o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje Komisja, którą powołuje Organizator. Zespoły, które zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 1 października 2022 roku. Wszystkie decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Koncert Galowy Festiwalu odbędzie się 8 października 2022 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Organizator zapewnia zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu profesjonalną scenę, obsługę techniczną, garderobę. Zespoły prezentują na Koncercie Galowym Festiwalu trzy utworów o tematyce religijnej i patriotycznej, charakterystycznych dla swojego regionu lub innego regionu naszej Ojczyzny. Czas trwania występu z przygotowaniem nie może przekroczyć 20 minut. Organizator gwarantuje zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu, wyżywienie. Każdy zespół powinien posiadać Opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

 1. Nagrody:
 2. a) Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 3. Postanowienia końcowe:
 4. a) Regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia dostępne są na stronie: www.opactwo.eu
 5. b) Informacje udzielane są pod adresem mailowym: biuro@opactwo.eu
 6. c) Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.
 7. Gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 8. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów, tj. Organizator.
 9. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres Organizatora.
 10. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji Festiwalu.
 11. Dane osobowe przechowywane są przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji Festiwalu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 14. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
  w Festiwalu.
 15. Uczestnik Festiwalu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

 1. Nazwa zespołu .…………………………………………………………………………………………………..
  Strona internetowa ……………………………………………….. Facebook …………………………..
 2. Grupa istnieje lat ……… i reprezentuje region ….…………….……………………………………..
 3. Dokładny adres zespołu (miejscowość, kod pocztowy)

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… gmina ………………………………………………….……

 1. Imię i nazwisko opiekuna zespołu ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  nr telefonu …………………………………… e-mail………………………………………………………….
 2. Informacje o repertuarze i opis programu festiwalowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….………………… ………………………….………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………….………………………….…………………………………………… ………………………….………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………
 3. Historia zespołu, dotychczasowe osiągnięcia, link video ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Przewidywana ilość osób występujących (w tym opiekun i kierowca) ………………….
 5. Potrzeby techniczne: ……..…………………………………………………………………………………….

 

Integralną częścią niniejszej Karty Zgłoszeniowej jest dokument „Oświadczenie członka zespołu”.

Miejscowość, data i podpis osoby reprezentującej zespół ………………………………………………………….

 

Szczegółową informacją dot. nadchodzącego przeglądu dysponuje nasze festiwalowe biuro. Kontakt: 510 227 769, administracja@opactwo.eu

Tegoroczne Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej odbywa się w ramach „Festiwalu Krzeszów 2022”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Pielgrzymka dzieci - plakat

Autor: 24 wrz 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  25.09.2022XXVI Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy odpust ku czci Wszystkich Świętych i św. Michała Archanioła. Suma odpustowa o godz. 13.00 w kościele w Miszkowicach. Tradycyjnie też tego dnia dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony i zbiory. Przewodniczyć będzie ks. dziekan Piotr Smoliński. Kazanie odpustowe wygłosi ks. prał. Dr Dariusz Smolnik z Diecezji Kaliskiej.
 2. Spotkanie dla dzieci klasy trzeciej przygotowujące do I Komunii świętej odbędzie się w piątek o godz. 16.30 w  kościele w Miszkowicach.
 3. Wizytacja Kanoniczna naszej parafii odbędzie się w tym roku 18 listopada. W czasie wizytacji ks. Biskup Andrzej Siemieniewski udzieli Sakramentu Bierzmowania. Mogą zgłaszać się u ks. proboszcza osoby powyżej 18 roku życia, które chciałyby przyjąć ten sakrament.
 4. Kalendarz Liturgiczny: wt.- Dzień Papieski, czw. – Święto Świętych Archaniołów, sb.- św. Teresy odDJ.
 5. Od soboty rozpoczynają się nabożeństwa październikowe pół godziny przed Mszą świętą.
 6. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca.
 7. Dziękuję paniom, które przygotowały kościół na dzisiejszą uroczystość, ubrały go w piękną dekorację kwiatowo-dożynkową. Dziękuję Radzie Parafialnej i Radzie Sołeckiej. Podziękowania składam Chórowi Parafialnemu, Panu Organiście, Służbie Liturgicznej, Panu Kościelnemu, wszystkim uczestniczącym w Liturgii i pełniącym funkcje liturgiczne. Dziękuję Paniom, które przygotowały obiad dla kapłanów, ciasto i posprzątały na plebanii. Bóg zapłać paniom, które wyprały i wyprasowały obrusy. Dziękuję osobom, które wykonały wieńce dożynkowe.
 8. Zapraszam kolejne rodziny do sprzątania kościoła w Opawie.

INTENCJE     MSZALNE

25.09.2022 – XXVI Niedziela zwykła – Odpust Parafialny

Opawa          10.30 – ++ Anna i Józef Czyżowicz i Genowefa Czyżowicz

Miszkowice  13.00 – Odpust Parafialny

1). + Janusz Popławski – 6 r.śm.

2). ++ Helena, Władysław, Kazimierz i Henryk Popławscy

3). Jubileusz 30 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa Wioletty i Romana Chochorowskich

4). W intencji Parafian

27.09 – wtorek            

18.00 – Miszkowice: Dzień Papieski

28.09 – środa             

18.00 – Miszkowice: ++ Bolesław Schabiński, Maria i Bartłomiej

29.09 – czwartek         

16.30 – Opawa:

18.00 – Miszkowice: + Jerzy Koch – w miesiąc po śmierci

30.09 – piątek              

18.00 – Miszkowice: + Jan Król          

01.10 – sobota                        

16.30 – Opawa:  

02.10.2022 – XXVII Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ Jolanta Serderer, Frączek: Stanisława, Mieczysław, Henryk i Oskar

Opawa          10.30 –

1). + O. Jacek Nowakowski,              

2). ++ Franciszek i Zofia Majoch, 

3). + Daniszewska Aneta – od chrzestnego z rodziną,    

4). ++ Irena Sałajczyk, Stanisława Trojan, Tobiasz: Emilia, Sabina, Władysław, Józef, Wincenty,   

5). ++ Julia, Zbigniew, Marzena Pietrulewicz, Stanisława, Władysław, Zygmunt, Adam Gawron, Maria Rusnarczyk, Teodozja, Józef, Ewa, Stanisław Koczot,                

6). + Pietrulewicz Marzena – od sąsiadów,    

7). ++ Dumana Edward, Janina i Piotr Król, Góral Maria i Władysław

Miszkowice  12.00 – ++  Ewa i Michał, Kazimierz i Czesława Zięba

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

 

Autor: 17 wrz 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  18.09.2022 – XXV Niedziela zwykła 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

 

 1. W przyszłą niedzielę w naszej parafii obchodzimy odpust ku czci Wszystkich Świętych i św. Michała Archanioła. Suma odpustowa o godz. 13.00 w kościele w Miszkowicach. Przewodniczyć Liturgii będzie ks. dziekan Piotr Smoliński, a kazanie odpustowe wygłosi ks. prałat dr Dariusz Smolnik. Tradycyjnie też tego dnia dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony i zbiory. Zachęcam do przyniesienia na tę mszę św. wieńców dożynkowych, kwiatów, owoców i warzyw. Będą one uroczyście pobłogosławione.
 2. Spotkanie dla dzieci klasy trzeciej przygotowujące do I Komunii świętej odbędzie się w piątek o godz. 16.30 w  kościele w Miszkowicach.
 3. W sobotę 24 września Dzień Skupienia dla ministrantów naszej diecezji w Krzeszowie. Z ministrantami wyjeżdża nasza pani katechetka Cecylia. Wyjazd spod kościoła w Miszkowicach o godz. 9.00.
 4. Wizytacja Kanoniczna naszej parafii odbędzie się w tym roku 18 listopada. W czasie wizytacji ks. Biskup Andrzej Siemieniewski udzieli Sakramentu Bierzmowania. Mogą zgłaszać się u ks. proboszcza osoby powyżej 18 roku życia, które chciałyby przyjąć ten sakrament.
 5. Dziękuję za sprzątanie kościoła, za ofiary i kwiaty następującym osobom: Mirosław Pakiet, Sławomir Hajduk. Proszę by w tym tygodniu kościół przygotowała do Odpustu Rada Sołecka i Rada Parafialna.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i kwiaty następującym osobom i rodzinom: Małgorzata Szkarłat, Monika Sobczyk, Paweł Sobczyk z nr 35 i 36. Zapraszam kolejne rodziny.

 

NTENCJE     MSZALNE

18.09.2022 – XXV Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – + Jacek Dytko – od żony i córek

Opawa          10.30 – ++ Rodzice: Tytus i Maria Jamro – od syna z rodziną

Miszkowice  12.00 – ++  Małgorzata Kur, Lucjan i Irena, ++ z rodziny Liwosz

 

21.09 – środa                      18.00 – Miszkowice: + Franciszek Czapla –od zakładu pogrzebowego „EMPATIA”

22.09 – czwartek      16.30 – Opawa: ++ Elżbieta, Jan, Ewa Przemyślak – od rodziny

23.09 – piątek           18.00 – Miszkowice: + Jan Król

24.09 – sobota         16.30 – Opawa:

 

25.09.2022 – XXVI Niedziela zwykła – Odpust Parafialny i

Dziękczynienie za plony

 

 

Opawa          10.30 – ++ Anna i Józef Czyżowicz i Genowefa Czyżowicz

Miszkowice  13.00 – Odpust Parafialny

                                   1). + Janusz Popławski – 6 r.śm.

2). ++ Helena, Władysław, Kazimierz i Henryk Popławscy

3). Jubileusz 30 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

Wioletty i Romana Chochorowskich

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

 

Autor: 10 wrz 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

11.09.2022 – XXIV Niedziela zwykła

 

 1. Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych, czyli klasy trzeciej – w czwartek o godz. 18.00 w kościele w Miszkowicach.
 2. Zbiórka ministrantów oraz kandydatów i kandydatek z całej parafii w sobotę o godz. 12.00 w Miszkowicach.
 3. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania w sobotę o godz. 15.00 w kościele w Miszkowicach.
 4. Kalendarz Liturgiczny:
  • W środę 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
  • W czwartek 15 września obchodzimy wspomnienie NMP Bolesnej.
  • W sobotę 17 września wspominamy św. Roberta Bellarmina, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i św. Hildegardę z Bingen. W sobotę obchodzimy także Światowy Dzień Sybiraka.
 5. Dziękuję za sprzątanie kościoła, za ofiary i kwiaty następującym osobom: Aldona i Jan Ochmańscy, Maria Grębla, Helena Grębla, Krzysztof Flis. Zapraszam do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Jarkowic z nr od 67 do 100.
 6. Zapraszam kolejne rodziny do sprzątania kościoła.

 

NTENCJE     MSZALNE

 

11.09.2022 – XXIV Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – + Krystyna Bednarz – r.śm.

Opawa          10.30 – + Bronisław Skoczeń – od żony i córek  z rodzinami

Miszkowice  12.00 – ++  Stanisław Waligóra – 16 r.śm. i jego rodzice: Stanisław i Ludwika oraz

Leśniak Józef  i Józefa

 

14.09 – środa     

18.00 – Miszkowice: + Marcin Król – rocz. śm. i ++ Rodzice: Teresa i Franciszek

oraz + Piotr

15.09 – czwartek

16.30 – Opawa: + Josef  Kleinwechter

16.09 – piątek 

18.00 – Miszkowice: + Anna Krasicka – 20 r.śm. i ++ z całej rodziny

17.09 – sobota

16.30 – Opawa:  ++ z rodziny Guśtak: Rodzice, bracia, bratowe, szwagrowie,

siostra, siostrzenica, bratanica i Michał Andrejczuk

 

18.09.2022 – XXV Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – + Jacek Dytko – od żony i córek

Opawa          10.30 – ++ Rodzice: Tytus i Maria Jamro – od syna z rodziną

Miszkowice  12.00 – ++  Małgorzata Kur, Lucjan i Irena, ++ z rodziny Liwosz

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Autor: 6 wrz 2022

Prawda was wyzwoli:

https://gloria.tv/post/ftJ7FRWMHnS34XzmV4zNByZwP/embed

MOMO, ŻE TAK STRASZNIE TO WYGLĄDA, TO NIE UPADAMY NA DUCHU. CI CO ZAUFALI PANU OTRZYMUJĄ SIŁY, OTRZYMUJĄ SKRZYDŁA JAK ORŁY, BIEGNĄ BEZ ZMĘCZENIA.

Autor: 3 wrz 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

04.09.2022 – XXIII Niedziela zwykła

 

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – adoracja i zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 2. W czwartek 8 września obchodzimy święto Narodzenia NMP. W tym dniu święci się ziarno siewne i nasiona.
 3. Dziękuję za sprzątanie kościoła, za ofiary i kwiaty następującym osobom: Jordan Rozalia, Andrzej Popławski, Aleksandra Rumińska, Teresa Rumińska. Zapraszam do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 9.00 rodziny z Jarkowic z nr od 23 do 67.
 4. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za kwiaty następującym osobom: Król Elżbieta i Marzena, Plizga Irena i Angelika, Świerad Wojciech, Gryszun Janina, Sikora Arleta. Zapraszam kolejne rodziny.

NTENCJE     MSZALNE

04.09.2022 – XXIII Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – ++ Rodzice: Andrzej Kowalczyk, Eugeniusz i Janina Kowal

Opawa          10.30 – 1). + O. Jacek Nowakowski,

2). ++ Franciszek i Zofia Majoch, 

3). Jacek Nowakowski – roczek,

4). + Krzysztof Rębilas – 3 r.śm. – od żony i dzieci,

5). + Maria Giemzik – imieninowa od córki,

6). ++ Rodzice: Tekla i Jan Bocheńscy,

7). ++ Czyżyccy: Stanisława i Józef, Chlipała Zofia – od Tomka z rodziną,

8). ++ Apolonia i Michał Bołoz – od wnuczki Renaty z rodziną

9). + Josef Kleinwechter,

10). O Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Król w 85 r. ur. – od dzieci z rodzinami

11). + Mieczysław Kruk – 4 r.śm. – od żony z rodziną

12). ++ Wiesława i Adam Motak

13). ++ z rodz. Drozd: Józef, Bronisław, Maria, Plebanek Dorota, Hajduk Piotr

14). ++ Jan i Maria Kołodziej, Stanisław i Franciszka Guguł, Krystyna Harjasz, Stanisław Polak.

Miszkowice  12.00 – + Rozalia Barnowska – imieninowa i + Ryszarda Jacewicz – urodzinowa

 

07.09 – środa                      18.00 – Miszkowice: w int. ++ polecanych w wypominkach (17.30 Różaniec)

08.09 – czwartek      16.30 – Opawa: w int. ++ polecanych w wypominkach (16.00 Różaniec)

18.00 – Miszkowice: + Krystyna Zajkowska – od Kingi i Marka Dudek z dziećmi(2)

09.09 – piątek           18.00 – Miszkowice: + Franciszek Czapla – od Czesławy Kowalczyk

10.09 – sobota         16.30 – Opawa:

18.00 – Miszkowice: + Henryk Król – 1 r.śm. – od rodziny

11.09.2022 – XXIV Niedziela zwykła

Miszkowice    9.00 – + Krystyna Bednarz – r.śm.

Opawa          10.30 – + Bronisław Skoczeń – od żony i córek  z rodzinami

Miszkowice  12.00 – ++  Stanisław Waligóra – 16 r.śm. i jego rodzice: Stanisław i Ludwika oraz

Leśniak Józef  i Józefa

 

Ks. Wiesław Florczuk – proboszcz

Późniejsze wpisy »