Autor: 28 wrz 2022

5. Pielgrzymka Dzieci do Krzeszowa oraz Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej – trwają zapisy

Kontynuując wieloletnią tradycję Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej (dalej PRiP), a także biorąc pod uwagę jego popularność serdecznie zapraszamy do zapisywania się do udziału w tegorocznej edycji.

8 października do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie przybędą dzieci z całej Polski. To już piąta edycja pielgrzymki najmłodszych do pocysterskiego opactwa. Podczas wydarzenia odbędzie się Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, na który trwają zapisy. Patronat medialny nad inicjatywą sprawuje Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”.

V Pielgrzymka Dzieci do Krzeszowa pod hasłem „Wielkie Odkrycie” rozpocznie się o godz. 10.00 przeglądem zespołów w ramach Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, który stanowi kontynuację wielowiekowej tradycji. Na przybyłe dzieci czekają również gry terenowe i konkurencje, a także zabawy na dmuchańcach.

„Odwiedzający Pocysterskie Opactwo otrzymają moc muzyki i śpiewu. Serdecznie zapraszamy zespoły do zapisywania się do festiwalu. Zapisy trwają do dnia 2 października 2022” – informują organizatorzy na stronie sanktuarium.

Nie zabraknie czasu na wspólną modlitwę, która jest niezbędna w formowaniu osobowości młodego człowieka na drodze do świętości. Najważniejszym punktem pielgrzymki będzie Msza św. sprawowana o godz. 15.00 w kościele pw. św. Józefa. Podczas Eucharystii śpiewem będzie chwalił Pana Boga chórek dzieci „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza.

Do Krzeszowa będą pielgrzymować m.in. dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych. Opiekun wspólnoty o. Piotr Dettlaff CSsR zaprasza do udziału w tym radosnym wydarzeniu.

– Kochane Dzieci, Przyjaciele z Podwórkowych Kółek Różańcowych! Przed nami szczególny miesiąc: październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II przypomina nam, że Różaniec jest skarbem, który trzeba odkryć. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Was na nasze najbliższe regionalne spotkanie. Już 8 października będziemy pielgrzymować do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w diecezji legnickiej. Gorąco Was zapraszamy w imieniu samej Matki Bożej. Do zobaczenia! – zachęca redemptorysta.

Źródło: naszdziennik.pl

Serdecznie zapraszamy zespoły do zapisywania się do festiwalu zapisy trwają do dnia 2 października 2022.

 

Regulamin i karta zgłoszeń – doc (word)

Regulamin i karta zgłoszeń – pdf

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH FESTIWALU KRZESZÓW 2022

 1. Organizator:

Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów

 1. Nazwa przedsięwzięcia:

Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej (zwany dalej Festiwalem).

 1. Cele Festiwalu:
 2. a) kultywowanie polskich tradycji,
 3. b) stworzenie możliwości poznania muzyki regionalnej i obcowania z nią,
 4. c) prezentacja dorobku młodzieżowych zespołów muzycznych,
 5. d) rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą,
 6. e) wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Festiwalu.
 7. Warunki uczestnictwa.
 8. a) W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe schole, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne, pod warunkiem, że zespół we właściwym terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgłosi chęć uczestnictwa w Festiwalu.
 9. b) Członkowie zespołów –osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Festiwalu wyłącznie za pisemną zgodą prawnego przedstawiciela.
 10. c) Wiek uczestników. Festiwal zostanie przeprowadzony bez ograniczeń wieków dla uczestników
 11. d) Zespoły mogą liczyć nie więcej niż 25 osób + 5 osób towarzyszących
 12. e) Do festiwalu zgłaszać mogą się również soliści w wieku
 13. f) Festiwal jest podzielony na dwa etapy:

I etap – wstępny: Zespoły (soliści), które chcą wziąć udział w Festiwalu, są zobowiązane przesłać na adres fundacji (Fundacja „Europejska Perła Baroku”, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów) Kartę Zgłoszeniową oraz opcjonalnie płytę „demo” z max. 5 (pięcioma) utworami o tematyce religijnej
i patriotycznej w terminie do 25 września 2022 r. Wraz z przesłaniem płyty „demo”, członkowie zespołów wyrażają zgodę na utrwalanie i korzystanie z ich wizerunku i artystycznych wykonań oraz przenoszą na Organizatora Festiwalu prawa autorskie do materiału zawartego na płycie, zgodnie
z Oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

II etap – Koncert Finałowy i Galowy Festiwalu:  o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje Komisja, którą powołuje Organizator. Zespoły, które zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 1 października 2022 roku. Wszystkie decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Koncert Galowy Festiwalu odbędzie się 8 października 2022 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Organizator zapewnia zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu profesjonalną scenę, obsługę techniczną, garderobę. Zespoły prezentują na Koncercie Galowym Festiwalu trzy utworów o tematyce religijnej i patriotycznej, charakterystycznych dla swojego regionu lub innego regionu naszej Ojczyzny. Czas trwania występu z przygotowaniem nie może przekroczyć 20 minut. Organizator gwarantuje zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu, wyżywienie. Każdy zespół powinien posiadać Opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

 1. Nagrody:
 2. a) Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 3. Postanowienia końcowe:
 4. a) Regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia dostępne są na stronie: www.opactwo.eu
 5. b) Informacje udzielane są pod adresem mailowym: biuro@opactwo.eu
 6. c) Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.
 7. Gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 8. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów, tj. Organizator.
 9. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres Organizatora.
 10. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji Festiwalu.
 11. Dane osobowe przechowywane są przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji Festiwalu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 14. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
  w Festiwalu.
 15. Uczestnik Festiwalu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

 1. Nazwa zespołu .…………………………………………………………………………………………………..
  Strona internetowa ……………………………………………….. Facebook …………………………..
 2. Grupa istnieje lat ……… i reprezentuje region ….…………….……………………………………..
 3. Dokładny adres zespołu (miejscowość, kod pocztowy)

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… gmina ………………………………………………….……

 1. Imię i nazwisko opiekuna zespołu ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  nr telefonu …………………………………… e-mail………………………………………………………….
 2. Informacje o repertuarze i opis programu festiwalowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….………………… ………………………….………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………….………………………….…………………………………………… ………………………….………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………
 3. Historia zespołu, dotychczasowe osiągnięcia, link video ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Przewidywana ilość osób występujących (w tym opiekun i kierowca) ………………….
 5. Potrzeby techniczne: ……..…………………………………………………………………………………….

 

Integralną częścią niniejszej Karty Zgłoszeniowej jest dokument „Oświadczenie członka zespołu”.

Miejscowość, data i podpis osoby reprezentującej zespół ………………………………………………………….

 

Szczegółową informacją dot. nadchodzącego przeglądu dysponuje nasze festiwalowe biuro. Kontakt: 510 227 769, administracja@opactwo.eu

Tegoroczne Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej odbywa się w ramach „Festiwalu Krzeszów 2022”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Pielgrzymka dzieci - plakat

Adres trackback | RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.