Autor: 3 lip 2020

Uwaga! We wpisie z 29 maja został powielony błąd z mediów. A oto prawidłowe informacje:

Maseczki lub odległość 2 m dotyczy tylko terenów otwartych, np. pod kościołem na placu.

Natomiast w kościele maseczki są obowiązkowe według rozporządzenia Rady Ministrów, a odległości między ludźmi dowolne. Limit osób w kościołach jest nieograniczony.

Poniżej cytuję fragmenty ustawy dotyczące maseczek, ponieważ pojawiają się zapytania także o odpowiedzialność moralną – komentarz na końcu.

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 29 maja 2020 r., Dz. U. poz. 964 (fragmenty):

§18.

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przy-łbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40ust.1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568 i695), ust i nosa:

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności pu-blicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obowiązku określonego w ust. 1  nie stosuje się w przypadku:

1)pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jed-nym dzieckiem, októrym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2)dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3)osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby ma-jącej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

Komentarz:

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby respektować prawa państwa, czy narodu do którego należymy, czy na którego terenie się znajdujemy, jeśli nie są one sprzeczne z prawem Bożym (przykazaniami) lub prawem naturalnym.

Ponieważ ustawodawca zwolnił z noszenia maseczki osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia i nie jest wymagane okazanie zaświadczenia – 3) -, dlatego nie możemy w kościele wymagać lecz jedynie zachęcać do noszenia maseczek.

W odpowiedzi na pytanie: kiedy w tych wypadkach można mówić o grzechu?

Kwalifikacja moralna:

– jeżeli ktoś nie nosi maseczki z powodu stanu zdrowia, to nie nie ma grzechu,

– kto ma pewność, że nie naraża innych na niebezpieczeństwo, ten nie ma grzechu,

– jeżeli ktoś nie przestrzega obostrzeń, np. nie nosi maseczki a mógłby, i jest przekonany że przez to naraża innych na niebezpieczeństwo, wtedy ma grzech,

– jeżeli, ktoś prześladuje, szykanuje lub jest niegrzeczny wobec osób nie noszących maseczki, ten ma grzech. Grzech jest też wtedy, gdy źle myślimy o osobach noszących lub nie noszących maseczki.

I jeszcze odpowiedź na drugie pytanie:

Zostaje zniesiona ogólna dyspensa od udziału we Mszy św. niedzielnej. Pozostaje jeszcze w mocy dyspensa dotycząca osób chorych, starszych lub tych, którzy boją się zarażenia

– czyli jeżeli ktoś nie przychodzi na Mszę świętą z obawy przed zarażeniem, to nie ma grzechu, ale powinien uczestniczyć w niej przez transmisję w mediach.

To na razie tyle. Oczywiście z kwalifikacji moralnej należałoby jeszcze zrobić długi wykład, ale w zarysie ogólnie tyle powinno wystarczyć

Pozdrawiam. Szczęść Boże!

ks. Wiesław Florczuk. Proboszcz.

 

======================================================

Adres trackback | RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.