p- archiwa tagu

Parafia Miszkowice p.w. Wszystkich Świętych – Historia i Opis

Autor: 2 kwi 2013

HISTORIA PARAFII

………………………………………………………………………….- w opracowaniu

Historia Miszkowic:

Miszkowice  są wsią łańcuchową położoną w dolinie rzeki Złotnej, powyżej jej ujścia do jeziora zaporowego Bukówka, na wysokości około 560 npm. Jest to jedna z najstarszych osad na tym terenie (Monografia historyczna-„Lubawka”). Założenie jej przypisuje się czeskiemu księciu – Michałowi, który władał w Zaclerzu i Trutnowie. W XI w. wybudował w Miszkowicach dwór myśliwski. Na fundamentach tego zameczku, jak głosi legenda, w 1624r. postawiono „Karczmę Książęcą”. do dziś budynek, został postawiony na fundamentach starego dworu myśliwskiego, który służył księciu jako siedziba, gdy ten wyruszał na kilkudniowe polowania do pobliskich lasów. Główne partie podmurówki zostały wybudowane jednak w latach 1624 i 1664, następnie w roku 1772 budowle poszerzono, dodając szkieletowe piętro. Swoje dzieło cieśla podpisał, zachowanymi do dziś inicjałami – J.C. Bűnscha. W późniejszych latach wieś została przejęta przez Bolka II świdnickiego, któremu Miszkowice, jak i cały okręg Chełmska Śląskiego został podarowany przez Wacława II Przemyślida. Gwałtowny wzrost populacji wioski nastąpił w XIV w., gdy to Bracia Czescy, podczas ucieczki przed prześladowaniami trafili na osadę w Dolinie Złotnej, w której już pozostali. Mroki średniowiecza nie okryły Miszkowic, wręcz przeciwnie wieki XV i XVI to rozkwit metalurgii (szczególnie wydobycie i obróbka rudy żelaza), w miejscu obecnie przebiega granica administracyjna pomiędzy Miszkowicami, a Jarkowicami. W Miszkowicach do dziś można natknąć się na drewniane, zrębowo-przysłupowe chaty. Takie domostwa powstawały tutaj ze względu na bliskość Bramy Lubawskiej, przez którą przebiegała wschodnia granica wpływów łużyckiej sztuki budownictwa. Często sami mieszkańcy wsi pochodzili z Łużyc.

Kościół Parafialny w Miszkowicach

pod wezwaniem Wszystkich Świętych

RYS  HISTORYCZNY

 

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Miszkowicach jest najważniejszą atrakcją turystyczną tej miejscowości z racji na dostępność dla zwiedzających i pielgrzymów oraz na walory historyczne i zabytkowe. Kościół wzmiankowany w 1363 r. Pierwotny wzniesiony został w końcu XVI w. Pozostała z niego wieża, do której w latach 1727-1729 dostawiono barokowy korpus. Jest to obiekt jednonawowy, z półkoliście zakończonym, nie wydzielonym prezbiterium z czworoboczną wieżą zakończoną ażurowym hełmem.

        Z najważniejszych dzieł sztuki i zabytków należy wymienić

we wnętrzu kościoła

v  w ołtarzu głównym dużych rozmiarów obraz Matka Boska adorowana przez Wszystkich Świętych  autorstwa szkoły Michaela Willmanna – według najnowszych badań autorami tego obrazu są: Johann Franz Hoffmann i Peter Brandl. Obraz powstał w latach 1731-1732. Autorstwo tego dzieła było z pewnych względów długi czas okryte tajemnicą – obraz nie był podpisany

v  barokowy ołtarz i ambona z I połowy XVIII w.,

v  ok. 30 barokowych figur aniołów,

v  stacje drogi krzyżowej,

v  figura Chrystusa Najświętsze serce,

v  obraz i figura św. Jana Nepomucena,

v  obraz Jezus na łonie swej Matki złożony,

v  organy mechaniczne o 10 głosach, chrzcielnica, konfesjonały,

na zewnątrz kościoła

Ø   tablice nagrobne nad kryptami z trumnami fundatorów i zasłużonych ludzi dla kościoła,

Ø   epitafia z piaskowca w murze kościelnym,

Ø   mur kościelny z bramami z XVIII w.

Związek ze Szlakiem Cysterskim:

         “Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”  zawiera kilka prawdziwych pereł. Jedną z nich jest Krzeszów. Bliska odległość  Miszkowic od Krzeszowa sprawiła, że związki tych terenów z perłą Dolnego Śląska są bardzo wyraźne, szczególnie w przestrzeni zabytków sakralnych.

         Peter Brandl namalował obraz ołtarza głównego dla kościoła w Miszkowicach. Brandl, zwany “Czeskim Rubensem”, należący do szkoły Wilmanna, był wykupiony z więzienia przez  Opata cysterskiego Innozenza Fritscha i jako spłatę długów malował wówczas obrazy głównie dla opactwa w Krzeszowie. Jest jeszcze jedno podobieństwo z dziełami znajdującymi się w Krzeszowie – to barokowe figury aniołów. Zwiedzając Szlak Cysterski warto zboczyć ze szlaku na dwie godziny i odwiedzić Kościół w Miszkowicach.

 

CIEKAWOSTKI

 

Współczesna legenda głosi, że kto pogłaszcze stopę jednego z aniołów strzegących tabernakulum, temu anioł stróż pomoże rozwiać wszelkie smutki i wyprosi u Pana Jezusa dobry humor.

         Zadanie specjalne: znajdź trzy daty:

1) na chorągiewce na szczycie wieży kościelnej – 1748

2) na murze wieży kościelnej – 1587

3) na portalach bram w murze okalającym teren kościoła – 1735

 

 

 

Kościół Filialny parafii Miszkowickiej

W Opawie pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej

RYS  HISTORYCZNY

 

         Warto wybrać się także do oddalonej o 5 km wsi Opawa, gdzie znajdziemy na wzgórzu przepiękny kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej, fundowany przez Opata z Krzeszowa.        

         Kościół wzniesiony w 1687 r. w stylu barokowym, rozbudowany w latach 1794-1795, restaurowany w latach 1909-1910. Jednonawowy, murowany, przykryty blachą. W kościela kilkakrotnie przeprowadzano remonty dachu, wieży i elewacji.

         Zabytki w kościele: barokowy ołtarz z obrazem św. Jadwigi Śląskiej w centrum, ambona, stacje drogi krzyżowej, organy, obrazy i rzeźby świętych, liczne barokowe rzeźby aniołków. Wszystko z XVIII wieku. Na ławkach i chórze polichromia z motywami fauny i flory Karkonoszy.       

 

(za  Aldona Ochmańska, Ścieżka Dydaktyczna,   za „Monografia historyczna miasta Lubawka”, Lubawka 1991,za www.miszkowice.xt.pl oraz uzupełnienie autorskie ks.W.F.)